Informatīvi izdevumi
Rīgas Tehniskās universitātes buklets

Buklets “Rīgas Tehniskā universitāte | Metālapstrāde, mašīnbūve un elektronika” informē par Rīgas Tehniskās universitātes studiju un pētniecības piedāvājumu, kā arī iepazīstina ar iespējām iegūt zināšanas jomās, kas saistītas ar metālapstrādi, mašīnbūvi un elektroniku.

Bukletā “Rīgas Tehniskā universitāte | IT” apkopoti dati un IT studiju piedāvājums, ko sniedz Rīgas Tehniskā universitāte.

Buklets “Rīgas Tehniskā universitāte | Zaļās tehnoloģijas” sniedz priekšstatu par Rīgas Tehniskās universitātes studiju piedāvājumu, pētniecības iespējām, kā arī potenciālu apgūt  ar zaļajām tehnoloģijām saistītas zināšanas.

Mašīnbūve un elektronika - izdevums angļu valodā
Informācijas tehnoloģijas - izdevums angļu valodā
Zaļās tehnoloģijas - izdevums angļu valodā