Ņemot vērā, ka 2022.gada 15.februārī tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", paredzot svītrot  169., 171. un 172.punktu, no 2022.gada 1.marta ārvalstnieka ieceļošanai  Latvijas Republikā nodarbinātības nolūkā, nav nepieciešams  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras apliecinājums.

Vairāk informācijas par ieceļošanu Latvijas Republikā skatīt Ārlietu ministrijas mājaslapā.