Svarīgi!

Personām, kurām IR izsniegta vīza vai uzturēšanās atļauja un, kuras ieceļo no augsta riska valstīm, kas nav ES, EEZ, Šveices Konfederācija un Apvienotā karaliste un īpaši augsta riska valsts, Latvijas komersantu saistību izpildei jāsniedz apliecinājums par Latvijas ārējās robežas šķērsošanu. 

Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā IR nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja, ārzemnieka atbilstību kādam no Ministru kabineta 2021. gada 11.oktobra noteikumu Nr.662 171. punktā minētajiem kritērijiem apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Apliecinājums par Latvijas ārējās robežas šķērsošanu

Par pašizolācijas neievērošanu