Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 59. punktā minētajiem kritērijiem, ārzemniekiem var netikt piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā.

Svarīgi!

Personām, kurām ir pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai izdrukāts), kas izdots ES, EEZ valstīs, Šveicē, Ukrainā, Turcijā un Ziemeļmaķedonijā, kā arī vakcinācijas vai pārslimošanas Apliecinājums, kas izdots Apvienotajā Karalistē, ASV, Austrālijā, Izraēlā, Jaunzēlandē un Kanādā tests nav jāveic, kā arī pašizolācija nav jāievēro.Šīm  personām LIAA apliecinājums nav jāsniedz.

Svarīgi! Ārvalstniekam netiek piemērotas prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs. Ja ārvalstnieks Latvijas Republikā uzturas ilgāk par 5 dienām, tad 5.–7. dienā pēc iebraukšanas Latvijā ir jāveic atkārtots Covid-19 tests.

Ārpus darba pienākumu veikšanas pašizolācija dzīvesvietā ir obligāta.

Latvijas ārējās robežas šķērsošana:

Latvijas ārējās robežas šķērsošanu ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijas komersantu saistību izpildei, regulē Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 38.58 punkts un tā apakšpunkti.

Ja ārzemnieka ieceļošanai Latvijā nodarbinātības nolūkā nav nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja vai viņam nav uzaicinātāja, ārzemnieka atbilstību kādam no šo noteikumu 38.58 punktā minētajiem kritērijiem apliecina LIAA. Pārējos gadījumos aicinām vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

LIAA izsniegtais apliecinājums ir derīgs vienu ieceļošanas reizi.

Informācijai!

LIAA Apliecinājumi tiek izskatīti 5 darba dienu laikā.

Lūgums neplānot ceļošanu pirms nav saņemts LIAA apstiprinājums ar atļauju šķērsot Latvijas Republikas robežu.

Apliecinājumu izskatīšana notiek darba dienās no plkst. 8:30 – 16:30.

Ieceļošanas datums un termiņš

Plānoto ārvalstnieka ieceļošanas datumu var mainīt vienu reizi, sūtot uzņēmuma nosaukumu, ārvalstnieka vārdu un uzvārdu, kā arī nepieciešamās izmaiņas uz e pastu jautajumi@liaa.gov.lv. Iesniegtā apliecinājuma termiņš – viens mēnesis no apliecinājumā norādītā ārvalstnieka ierašanās datuma. Termiņa nokavēšanas gadījumā LIAA jāsniedz jauns apliecinājums.

 

Vispārējie ieceļošanas nosacījumi:

Visiem ieceļotājiem, kas iebrauc Latvijā, ne ātrāk kā 48 stundas pirms robežas šķērsošanas, ir jāaizpilda Covidpass apliecinājums – https://covidpass.lv. Apliecinājums jāaizpilda arī tajā gadījumā, ja no LIAA piemērots pašiozlācijas izņēmums.

Pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests:

  • polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test), kas veikts 72 h laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā vai
  • SARS-CoV-2 antigēna tests, kas veikts 48 h laikā pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā.

 

Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi Latvijas Republikā Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietvaros pieejami šeit.

Valstu saslimstības rādītājiem var sekot SPKC mājas lapā.

Papildu informācija

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 6880350567039498 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai aicinām rakstīt e-pastu uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, iesniedzot minēto veidlapu, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā