Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 37.6. punktu aizliegums šķērsot Latvijas ārējo robežu neattiecas uz ārzemniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei un kas atbilst 59. punktā minētajiem kritērijiem. Tāpat ārzemniekiem var netikt piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā.

Augsti kvalificēto darbinieku profesiju saraksts

Lai darbiniekiem, kuri kvalificējas nosacījumiem, būtu iespēja iebraukt Latvijā no trešajām valstīm un netiktu piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā, Latvijas komersantam nepieciešams iesniegt apliecinājumu LIAA, aizpildot anketas:

Svarīgi! Ārvalstniekam netiek piemērotas prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs. Ja ārvalstnieks Latvijas Republikā uzturas ilgāk par 5 dienām, tad 5.–7. dienā pēc iebraukšanas Latvijā ir jāveic atkārtots Covid-19 tests.

Visiem ieceļotājiem, kas iebrauc Latvijā, ne ātrāk kā 48 stundas pirms robežas šķērsošanas, ir jāaizpilda Covidpass apliecinājums – https://covidpass.lv. Apliecinājums jāaizpilda arī tajā gadījumā, ja no LIAA piemērots pašiozlācijas izņēmums.

Ārpus darba pienākumu veikšanas pašizolācija dzīvesvietā ir obligāta.

Pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts, nē ātrāk kā 72 h pirms iekāpšanas transportlīdzeklī, pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test).  Personām, kas nesen (līdz trim mēnešiem) izslimojušas Covid-19, būs jāuzrāda ārsta izziņa, ka persona nav infekcioza. Medicīniskais dokuments jāuzrāda pārvadātājam vai jāapliecina šāda medicīniska dokumenta esamību, aizpildot Covidpass anketu.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 68803505 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, iesniedzot minēto veidlapu, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā