Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 59. punktu ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, var netikt piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā.

Augsti kvalificēto darbinieku profesiju saraksts

Lai darbiniekiem, kuri kvalificējas nosacījumiem, netiktu piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā, Latvijas komersantam nepieciešams iesniegt apliecinājumu LIAA. Apliecinājums jāparaksta un jāsūta uz LIAA: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, jāsūta uz liaa@liaa.gov.lv.

Visiem ieceļotājiem, kas iebrauc Latvijā, nē ātrāk kā 48 h pirms robežas šķērsošanas, ir jāaizpilda Covidpass apliecinājums - https://covidpass.lv/. Apliecinājums jāaizpilda arī tajā gadījumā, ja no LIAA piemērots pašiozlācijas izņēmums.

Svarīgi! Ārpus darba pienākumu veikšanas pašizolācija dzīvesvietā ir obligāta.

Uzmanību!

Pieteikumu izskatīšanas laiks ir 7 darba dienas!

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 68803505 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, iesniedzot minēto veidlapu, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā