Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.360 59. punktā minētajiem kritērijiem, ārzemniekiem var netikt piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā.

Svarīgi!

Personas, kuras dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās vai ir pārslimojušas Covid-19 (jāuzrāda ārsta izziņa), ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas vai Apvienotās Karalistes - var neievērot pašizolāciju un LIAA apliecinājums nav jāiesniedz.

Šobrīd Eiropas Savienībā reģistrētas četras vakcīnas pret Covid-19: Comirnaty, Moderna, Vaxzevria un Janssen.

Augsti kvalificēto darbinieku profesiju saraksts

Lai darbiniekiem, kuri kvalificējas nosacījumiem, būtu iespēja iebraukt Latvijā un netiktu piemērota 10 dienu pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīnā) darba pienākumu veikšanas laikā, Latvijas komersantam nepieciešams iesniegt apliecinājumu LIAA, aizpildot anketas:

LIAA izsniegtais apliecinājums ir derīgs vienai ieceļošanas reizei Latvijā.

Ieceļošanas datums un termiņš (attiecas uz personām, kuras šķērso robežu ar trešajām valstīm)

Plānoto ārvalstnieka ieceļošanas datumu var mainīt vienu reizi, sūtot uzņēmuma nosaukumu, ārvalstnieka vārdu un uzvārdu, kā arī nepieciešamās izmaiņas uz e pastu jautajumi@liaa.gov.lv. Iesniegtā apliecinājuma termiņš – viens mēnesis no apliecinājumā norādītā ārvalstnieka ierašanās datuma. Ja šis termiņš ir nokavēts, tad LIAA ir jāsniedz jauns apliecinājums.

Svarīgi! Ārvalstniekam netiek piemērotas prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs. Ja ārvalstnieks Latvijas Republikā uzturas ilgāk par 5 dienām, tad 5.–7. dienā pēc iebraukšanas Latvijā ir jāveic atkārtots Covid-19 tests.

Visiem ieceļotājiem, kas iebrauc Latvijā, ne ātrāk kā 48 stundas pirms robežas šķērsošanas, ir jāaizpilda Covidpass apliecinājums – https://covidpass.lv. Apliecinājums jāaizpilda arī tajā gadījumā, ja no LIAA piemērots pašiozlācijas izņēmums.

Ārpus darba pienākumu veikšanas pašizolācija dzīvesvietā ir obligāta.

Pirms ieceļošanas Latvijas Republikā ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas veikts, nē ātrāk kā 72 h pirms iekāpšanas transportlīdzeklī, pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test). Personām, kurām ir ES, EEZ, CH, AK atzīts sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tests nav jāveic.

Ieceļošanas un uzturēšanās noteikumi Latvijas Republikā Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietvaros pieejami šeit.

Papildu informācija

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot 6880350567039498 vai rakstot uz jautajumi@liaa.gov.lv.
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai aicinām rakstīt e-pastu uz jautajumi@liaa.gov.lv.

Personas datus, kas sniegti LIAA, iesniedzot minēto veidlapu, LIAA apstrādās saskaņā ar LIAA Papildus personas datu apstrādes politiku ārkārtējās situācijas laikā