Pieteikumu pieņemšana noslēgusies!

2020. gada 30. oktobrī noslēgusies pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Atbalsta apraksts

Atbalsta programma eksportējošiem uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Eksportējošie uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 25 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Šī valsts noteiktā atbalsta izmaksu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr.457 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai".

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums eksportējošo uzņēmumu atbalstam ir 51 miljons eiro.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst eksportējošiem uzņēmumiem, lai saņemtu atbalstu

 • eksporta apjoms 2019. gadā sasniedza vismaz 1 miljonu eiro;
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz augustam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;
 • darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas VSAOI, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • uz iesnieguma iesniegšanas dienu uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalsta veids

Vienreizējs atbalsts uzņēmumam darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Atbalsta apmērs

 • 25 % no uzņēmuma 2019. gadā nomaksātajām VSAOI, bet ne vairāk kā 800 000 eiro;
 • eksportētājam, kura darbība atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", atbalstu nosaka 25 % apmērā no eksportētāja 2019. gadā samaksātajām VSAOI, bet ne vairāk kā 120 000 eiro saistītai personu grupai.

Atbalsta izlietojums

Atbalsts paredzēts darbinieku atalgojuma izmaksu segšanai. Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. martam.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Pieteikšanās kārtība

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikuma veidlapa
 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Deklarācija pieejama šeit.

  Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās, lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par 2019. gadu (dati jāievada saskaņā ar noslēgto gada pārskatu vai operatīvo gada pārskatu): calc.liaa.gov.lv

  Informējam, ka:

  • mikro un mazajiem uzņēmumiem šāds aprēķins nav jāveic
  • lielajiem uzņēmumiem papildus minētajai formulai tiek veikts padziļināts aprēķins vēl pēc 2 formulām. Aprēķins pieejams šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. 
  (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

Iesniegumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

Lēmuma pieņemšanas kārtība

 • Lēmumu LIAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas;
 • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
 • Svarīgi! Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. martam;
 • Pasākuma ietvaros LIAA veiks uzraudzību par izlietoto finansējumu.

pieteikuma iesniegšana latvija.lv

+371 68803505

Konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai