Kā aprēķināt tirdzniecībai atvēlēto platību, piemērs par stāvlaukumu, ko izmanto noliktavas vajadzībām. Lūdzu precizējiet -  kas ir tirdzniecībai atvēlētajā platība. Vai var aprēķināt tirdzniecībai atvēlētas platības apjomos noliktavas, vējtveri un tml., kas tiek iznomāta vai nav iznomāta mazumtirdzniecībai.

Par tirdzniecības centra platību uzskata tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādīto kopējo platību kvadrātmetros, izņemot stāvlaukumus.
Par tirdzniecībai atvēlēto platību uzskata tirdzniecības centra nomniekiem iznomāto platību, kurā paredzēta mazumtirdzniecība. Tajā netiek iekļautas noliktavas, vējtveri, gaiteņi  utt.

Noteikumos arī nav minēts, kā aprēķināt pārtikas operatora platību - iznomāto vai tirdzniecībai atvēlēto.

Pārtikas preču veikalu tirdzniecībai atvēlētā platība neaizņem vairāk kā 30% no kopējās tirdzniecībai atvēlētās platības. Par tirdzniecībai atvēlēto platību uzskata tirdzniecības centra nomniekiem iznomāto platību, kurā paredzēta mazumtirdzniecība. Tajā netiek iekļautas noliktavas, vējtveri, gaiteņi utt.

Vai pārtikas preču veikalu tirdzniecībai atvēlētajā platībā un skaitā ir jāieskaita restorāni?

Pārtikas preču veikalu platībā restorāni netiek ieskaitīti.

Vai sūtot pieteikumu e-pastā katrs pievienojamais dokuments ir jāparaksta atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu?

Jā, katrs dokuments atsevišķi ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.