Pieteikumu pieņemšana noslēgusies!

2020. gada 18. decembrī noslēgusies pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā "Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai".

Atbalsta apraksts

Svarīgi!

Tūrisma nozares uzņēmumi, kur šajā programmā jau ir saņēmuši atbalstu darba algām 30 % apmērā no 2019. gadā veiktajām VSAOI, otrreiz nevar saņemt šo atbalstu!
Viesnīcas (NACE 2. red. klasifikācijai 55.10), kuras jau ir saņēmušas atbalstu darba algām, var pieteikties tikai uz atbalstu operacionālajām izmaksām!

Atbalsta programma tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem un iepriekš nav saņēmuši atbalstu darba algām šajā programmā, varēs saņemt atbalstu 30 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Viesnīcas (NACE 2. red. klasifikācijai 55.10) papildus varēs saņemt atbalstu atbilstoši viesnīcas telpu kopējais platībai (4 euro/m²) operacionālo izmaksu segšanai (komunālie maksājumi (tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izmaksas, izņemot pamatlīdzekļu izmaksas). Uz atbalstu varēs pieteikties arī tie tūrisma nozares uzņēmumi, kas atbalstam nepieteicās vai nekvalificējās sākotnēji. Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Viens saimnieciskās darbības veicējs var secīgi iesniegt vairākus pieteikumus, kas kopā nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimālo atbalstu. Lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegts maksimālais atbalsts, nākamo pieteikumu var iesniegt pēc tam, kad iepriekšējais pieteikums ir apstiprināts, noraidīts (un nav apstrīdēts), atsaukts vai anulēts.

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība”

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums tūrisma nozares uzņēmumu atbalstam ir 19 360 000 eiro.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst tūrisma nozares uzņēmumiem, lai saņemtu atbalstu

 • Atbalstam ir tiesīgi pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kas līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai:
  • 5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās;
  • 5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
  • 5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība;
  • 5590 Pārējo apmešanās vietu darbība;
  • 5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
  • 5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma;
  • 5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
  • 5630 Bāru darbība;
  • 7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
  • 7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
  • 7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi;
  • 7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi;
  • 7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības; 
  • 8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi;
  • 9004 Kultūras iestāžu darbība;
  • 9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība;
  • 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība.
 •  Ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid – 19 krīzes ietekmē ir samazinājušies par 30% vienā no šādiem laika posmiem:

  • vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi,

  • 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam.

 • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalsta veids

Vienreizējs atbalsts darba samaksas kompensēšanai un operacionālo izmaksu segšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

Atbalsta apmērs

30 % no uzņēmuma 2019. gadā nomaksātajām VSAOI. Viesnīcas (NACE 2. red. klasifikācijai 55.10) papildus saņem atbalstu operacionālo izmaksu segšanai - atbilstoši viesnīcas telpu kopējais platībai (4 euro/m²).

Atbalsta apjoms nevar pārsniegt  800 000 eiro saistītai personu grupai.

Atbalsta izlietojums

Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem un citām operacionālām izmaksām no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz no 2020. gada 4. decembra līdz 2020. gada 18. decembrim (ieskaitot).

Pieteikšanās kārtība

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Deklarācija pieejama šeit.

  Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās, lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par 2019. gadu (dati jāievada saskaņā ar noslēgto gada pārskatu vai operatīvo gada pārskatu): calc.liaa.gov.lv

  Informējam, ka:

  • mikro un mazajiem uzņēmumiem šāds aprēķins nav jāveic
  • lielajiem uzņēmumiem papildus minētajai formulai tiek veikts padziļināts aprēķins vēl pēc 2 formulām. Aprēķins pieejams šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. 
  (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

Iesniegumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  Iesnieguma iesniegšana latvija.lv

  Lēmuma pieņemšanas kārtība

  • Lēmumu LIAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas;
  • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
  • Svarīgi! Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 30. jūnijam;
  • Pasākuma ietvaros LIAA veiks uzraudzību par izlietoto finansējumu.
  +371 68803505

  Konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai