Pieteikumu pieņemšana noslēgusies!

2020. gada 30. septembrī noslēgusies pieteikumu iesniegšana atbalsta programmā tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai.

Atbalsta apraksts

Atbalsta programma tūrisma nozares uzņēmumiem vīrusa Covid-19 izraisīto krīzes seku pārvarēšanai un nodarbinātības sekmēšanai. Tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, varēs saņemt atbalstu 30 % apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Maksimālais atbalsts vienam uzņēmumam vai uzņēmumu grupai varēs sasniegt 800 tūkstošus eiro. Šī valsts noteiktā atbalsta izmaksu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr.455 “Covid-19 skarto tūrisma nozares saimnieciskās darbības veicēju atbalsta piešķiršanas kārtība”

Finansējums

Atbalsta programmas kopējais finansējums tūrisma nozares uzņēmumu atbalstam ir 19,2 miljoni eiro.

Nosacījumi, kuriem jāatbilst tūrisma nozares uzņēmumiem, lai saņemtu atbalstu

 • Atbalstam ir tiesīgi pieteikties saimnieciskās darbības veicēji, kas līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai:
  • 5510 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās;
  • 5520 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
  • 5530 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība;
  • 5590 Pārējo apmešanās vietu darbība;
  • 5610 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
  • 5621 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma;
  • 5629 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
  • 5630 Bāru darbība;
  • 7739 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
  • 7490 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
  • 7911 Ceļojumu biroju pakalpojumi;
  • 7912 Tūrisma operatoru pakalpojumi;
  • 7990 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības; 
  • 8230 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi;
  • 9004 Kultūras iestāžu darbība;
  • 9321 Atrakciju un atpūtas parku darbība;
  • 9329 Cita izklaides un atpūtas darbība.
 • Ieņēmumi no saimnieciskās darbības vienā mēnesī laika periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 30 %
 • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu uzņēmumam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Atbalsta veids

Vienreizējs atbalsts - dāvinājums uzņēmumam darba samaksas kompensēšanai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai

Atbalsta apmērs

30 % no uzņēmuma 2019. gadā nomaksātajām VSAOI, bet ne vairāk kā 800 000 eiro.

Atbalsta izlietojums

Atbalsts paredzēts darbinieku atalgojuma izmaksu segšanai. Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikums atbalsta saņemšanai jāiesniedz līdz 2020. gada 30. septembrim

Pieteikšanās kārtība

Uzņēmumam jāiesniedz:

 • Pieteikuma veidlapa 
 • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Deklarācija pieejama šeit.

  Lai pārliecinātos, ka uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās, lūgums aizpildīt sekojošu informāciju par 2019. gadu (dati jāievada saskaņā ar noslēgto gada pārskatu vai operatīvo gada pārskatu): calc.liaa.gov.lv

  Informējam, ka:

  • mikro un mazajiem uzņēmumiem šāds aprēķins nav jāveic
  • lielajiem uzņēmumiem papildus minētajai formulai tiek veikts padziļināts aprēķins vēl pēc 2 formulām. Aprēķins pieejams šeit.
 • Deklarācijas pielikums par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Pielikums pieejams šeit. 
  (Pielikums ir jāaizpilda tikai tādā gadījumā, ja ir partnerkomercsabiedrības un saistītās komercsabiedrības)

Iesniegumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  Iesnieguma iesniegšana latvija.lv

  Lēmuma pieņemšanas kārtība

  • Lēmumu LIAA pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas;
  • Izmaksu par visu pieprasīto atbalstu LIAA veic 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
  • Svarīgi! Finansējums jāizlieto darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim;
  • Pasākuma ietvaros LIAA veiks uzraudzību par izlietoto finansējumu.
  +371 68803505

  Konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai