Lai izvērtētu uzņēmuma iespējas ražot medicīniskās maskas un respiratorus, lūdzu iepazīties ar prasībām šo produktu ražošanai!

Medicīnisko (ķirurģisko) masku atbilstības novērtēšanas kārtība
Respiratoru atbilstības novērtēšanas kārtība
Vebināra "Higiēnisko masku iepirkums" 2020. gada 20. maijā video ieraksts
Vebināra "Prasības medicīnisko masku un respiratoru ražotājiem" 2020. gada 16. aprīlī video ieraksts

Vebināra tēmas:

  • Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētie iepirkumi;
  • Prasības medicīnisko masku ražotājiem;
  • Prasības respiratoru ražotājiem;
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts produktu sertifikācijai;
  • Uzņēmējiem pieejamās garantijas ražošanas iekārtu iegādei.

Vebināra prezentācijas:

Vebināra jautājumi un atbildes