Lai izvērtētu uzņēmuma iespējas ražot medicīniskās maskas un respiratorus, lūdzu iepazīties ar prasībām šo produktu ražošanai!

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Vebināra "Higiēnisko masku iepirkums" 2020. gada 20. maijā video ieraksts
Vebināra "Prasības medicīnisko masku un respiratoru ražotājiem" 2020. gada 16. aprīlī video ieraksts

Vebināra tēmas:

  • Individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu centralizētie iepirkumi;
  • Prasības medicīnisko masku ražotājiem;
  • Prasības respiratoru ražotājiem;
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts produktu sertifikācijai;
  • Uzņēmējiem pieejamās garantijas ražošanas iekārtu iegādei.

Vebināra prezentācijas:

Vebināra jautājumi un atbildes