Pieteikumu pieņemšana

no 2020. gada 23. decembra

2020. gada 23. decembrī uzsākta tūristu mītņu pieteikumu iesniegšana Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) par šādu personu izmitināšanu:

  • Covid-19 slimnieka kontaktpersona;
  • Covid-19 pacients ar viegliem slimības simptomiem;
  • Covid-19 pacients pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi;
  • nepilngadīga Covid-19 pacienta vai slimnieka kontaktpersonas viena pavadošā pilngadīgā persona.

Atbalsta apraksts

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai var pieteikties jebkura tipa tūristu mītne visā Latvijas teritorijā, kas spēj izpildīt un nodrošināt specifiskos epidemioloģiskās drošības pasākumus, saņemot Veselības inspekcijas apliecinājumu.

Valsts atbalsts privātpersonu pašizolācijai tiek sniegts, kompensējot uzturēšanās izmaksas tūristu mītnē.

Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, Covid-19 pacienti ar viegliem slimības simptomiem, Covid-19 pacienti pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājušies simptomi, un nepilngadīgo personu pavadošās personas var izvēlēties sev piemērotāko tūristu mītni no LIAA tīmekļvietnē pieejamā mītņu saraksta. Rezervāciju persona var veikt, sazinoties ar tūristu mītni. Rezervācija tiek veikta, pamatojoties uz ārsta izziņu/izrakstu vai atzīmi e-veselības portālā (izdruka vai ekrānšāviņš), vai pozitīvu Covid-19 testa rezultātu (persona 5 dienu laikā tūristu mītnei iesniedz ārsta izziņu vai izdruku/ekrānšāviņu ar atzīmi e-veselības portālā. Ja ģimenes ārsts nesaskata pašizolācijas nepieciešamību, personai ir pienākums ne vairāk kā pēc 5 naktīm, kuras tiek finansētas no valsts puses, atstāt tūristu mītni).  

Valsts sedz 80 % no kopējās izmitināšanas pakalpojuma summas, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī. Ēdināšanas izmaksas tiek segtas 80 % apmērā, bet ne vairāk kā 10 eiro diennaktī. Atbalsta saņēmējam jāveic līdzmaksājums 20 % apmērā gan par izmitināšanas pakalpojumiem, gan par ēdināšanu.

Saskaņā ar noteikumiem izmitināšanas perioda garums ir 14 dienas. Atsevišķos gadījumos uzturēšanās periodu būs iespējams pagarināt vienu reizi par to pašu periodu.

Atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam.

LIAA līdzfinansējumu pašizolācijai tūristu mītnēs sniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55.3, 55.4 , 55.5, 55.6, 55.7 , 55.8 , 55.9, 55.10 , 55.11 , 55.12 ,55.13 un  55.1punktu.

Finansējums

Kopējais finansējums ir 2 173 500 eiro.

Pieteikšanās kārtība

Tūrisma mītne iesniedz pieteikuma veidlapu, kurai pievienots Veselības inspekcijas izsniegts apliecinājums par atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām un izziņu no kredītiestādes vai citu dokumentu, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja kontu.

Pieteikumu iesniedz LIAA ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un ar laika zīmogu apliecinātu, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv, vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai sūtot pa pastu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1142.

Veselības inspekcijas apliecinājuma saņemšana

Tūrisma mītnei apliecinājuma saņemšanai jāpiesakās Veselības inspekcijā, rakstot uz e-pasta adresi higiena@vi.gov.lv, norādot viesnīcas nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktinformāciju saziņai. 

Atbilstības pārbaude

Tūrisma mītne var pārbaudīt savu atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, aizpildot Veselības inspekcijas izstrādātu pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kuras ir izteikušas vēlmi iesaistīties valsts atbalsta mehānismā un izrādījušas gatavību izmitināt ar SARS-COV-2 vīrusu (Covid-19) inficētās personas un kontaktpersonas. Anketa pieejama šeit.

Līguma slēgšana

LIAA ar tūristu mītni slēdz līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu. Rēķinu tūristu mītnes iesniedz LIAA vienu reizi nedēļā par izmitinātajām personām iepriekšējā nedēļā. Pēc rēķina saņemšanas LIAA pārbauda sniegto informāciju par personām, kuras izmantojušas tūristu mītņu pakalpojumus, un veic maksājumu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbilstoši noslēgtajam līguma ar LIAA par izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītne nodrošina pakalpojumu visām personu grupām, t.i., kontaktpersonām un inficētajiem. Saskaņā ar līguma 2.2.3. punktu Izmitinātājs nekavējoties informē LIAA par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izmitinātāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Pakalpojuma sniegšana Izmitinātajām personām. Tātad, ja Izmitinātājs nevar nodrošināt kādu personu izmitināšanu un iemesls tam ir šo dažādo personu grupu nošķiršanas nepieciešamība, tad tas var atteikt šāda pakalpojuma sniegšanu, iepriekš par to informējot LIAA.

Veselības inspekcija ir izveidojusi pašnovērtējuma anketu tūristu mītnēm, kur ir ieteikumi un prasības, kuras tūristu  mītnēm ir jāievēro, lai mazinātu Covid-19 izplatību. Anketa pieejama te: https://www.vi.gov.lv/lv/anketa-turistu-mitnem-covid-19-inficeto-un-kontaktpersonu-izmitinasanai.

Ēdināšanas izmaksas tiek segtas 80% apmērā, bet ne vairāk kā 10 eiro diennaktī.

Jā, numuri, kuros tiek izmintināti Covid-19 inficētie ir jāizvieto pēc iespējas tālāk no kontaktpersonām un citiem viesiem. Ja iespējams, Covid-19 inficētie ir jāizmitina atsevišķā stāvā.

Lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 izplatību, ieteicams pārtraukt lifta darbību un mazināt cilvēku plūsmu citās koplietošanas telpās.

Ja tūristu mītnei ir kopēja ventilācijas sistēma, kur gaisa cirkulācijas apmaiņa notiek starp dažādām telpām, ieteikums atslēgt ventilācijas sistēmu un vēdināšanai izmantot logus.

​​​​​​​+371 68803505

Konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

Tālruņa darba laiks – darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.