Elektronisko sakaru pakalpojumi

Supplier / contractor
'Latvijas Mobilais Telefons' SIA
LIAA 2018/1 ERAF
Noslēgts