Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Junior Achievement Latvia
Pasūtītājs
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Rezultātu publicēšanas datums
01.03.2019.