Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Freeman
Pasūtītājs
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi