Pasākumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus reģistrēties tiešsaistes semināram par Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (SKV) programmu, kas notiks 2020. gada 21. augustā plkst. 11.00 platformā "Zoom".

SKV programma piedāvā iespēju Latvijas uzņēmumiem iegūt papildus finansējumu tirgus izpētei, dalībai izstādēs, mārketinga pasākumiem ārvalstu tirgos kā arī dažādām citām aktivitātēm. Kopumā šajā programmā pieejami 22,4 miljoni eiro.

“Pēdējo mēnešu laikā situācija Latvijas tautsaimniecībā ir sākusi uzlaboties. Īpaši labi to atspoguļo kopējā eksporta dati, jo šī gada jūnijā eksporta apjoms pret 2019. gada jūniju ir samazinājies tikai par 1,4 %, bet sešu mēnešu eksporta apjoma samazinājums ir 3,7 %. Tas apliecina, ka uzņēmēji daudzās nozarēs ir pārvarējuši smagāko periodu un vēlas atjaunot vai kāpināt savus eksporta apjomus. SKV programmā mārketinga un cita veida aktivitātēm uzņēmumi var piesaistīt līdz 20 tūkstošiem eiro, veicinot savu produktu vai pakalpojumu noietu ārējos tirgos,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Jaunā atbalsta programma plānota, lai nodrošinātu plašu atbalsta instrumentu klāstu, kas Latvijas uzņēmumiem palīdzēs pēc iespējas īsākā laika posmā veiksmīgi atgriezties eksporta tirgos. SKV atbalsta programmā tiks nodrošināta padziļināta eksporta aktivitāšu plānošana un ieviešana. Piemēram, ja uzņēmums iesniegs pieteikumu uz atbalstu individuālajās aktivitātēs, tās tiks vērtētas kontekstā ar kopējo eksporta stratēģiju, meklējot efektīvākos risinājumus.

SKV programmā uzņēmumiem mārketinga un eksporta veicināšanas jomā ir iespēja pretendēt uz atbalstu 20 tūkstošu eiro apmērā vienā kalendārajā gadā un granta apjoms varēs sasniegt 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Uzņēmumi šos līdzekļus varēs izmantot dalībai izstādēs, konferencēs un kontaktbiržās, produktu vai pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, produktu sertifikācijai, pārdošanas kanālu digitalizācijai un citām aktivitātēm.

Iepazīties ar SKV valsts atbalsta programmas nosacījumiem var šeit:
https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba.

Pieteikties tiešsaistes semināram par Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmu var šeit:
https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars/skv-atbalsta-pasakumi-uznemejdarbibai-vebinars-21-aug-2020/pieteiksanas.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt, zvanot pa LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas tālruni 67039499 vai rakstot e-pastu  jautajumi@liaa.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Komunikācijas un informācijas departamenta direktora p.i.
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv
Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis