Pasākumi

Daudzi Latvijas uzņēmumi, spītējot sarežģītajiem apstākļiem, ir turpinājuši savu attīstību un izaugsmi arī pandēmijas laikā. 2020. gadā Latvijas preču eksporta vērtība pārsniedza 13,2 miljardus eiro, kas ir vēsturiski augstākais rādītājs. Lai atzīmētu uzņēmumu sasniegto, Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus pieteikties konkursam “Eksporta un inovācijas balva” (EIB). Konkurss notiks 16. reizi, un, kā ierasts, tā dalībniekus 16. decembra ceremonijā Rīgas pilī sveiks Valsts prezidents Egils Levits.  Šogad konkurss tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Ik gadu Latvijas uzņēmēji spēj pārsteigt. Mūsu ražotāji, radot jaunus, spilgtus produktus un interesantu dizainu, piesaka sevi ārvalstīs un kļūst par atzītiem nozares līderiem pasaulē. Vēlamies, lai arī Latvijā šie veiksmes stāsti izskan tik skaļi, cik tie būtu pelnījuši.”

Konkursā balvas tiks piešķirtas sešās nominācijās: “Eksportspējīgākais komersants”, “Eksporta jaunpienācējs “Uzlecošā zvaigzne””, “Uz zināšanām balstīta inovācija”, “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”, “Eksporta čempions” un “Inovācijas čempions”.

“Daļa Latvijas uzņēmumu pandēmijas laikā ir spējuši atrast jaunu pieeju un paplašināt savu darbības ģeogrāfiju. Brīdī, kad pārtrūka iepriekšējās iestrādes ar dalību klātienes izstādēs, daļa uzņēmēju ļoti ātri pārorientējās un bija gatavi piedalīties digitālā formāta pasākumos, iekļāvās jaunās piegādes ķēdēs, kāpināja ražošanas apjomu un strādāja pie jauniem produktiem. No valsts puses pandēmijas laikā aktīvi strādājām pie jauniem, šā brīža situācijai piemērotiem atbalsta instrumentiem. Kopīgais darbs atspoguļojās ekonomiskajos rādītājos, tādēļ ar EIB vēlamies pateikties un atzīmēt tos, kuri visveiksmīgāk spējuši pielāgoties jaunajai tirgus situācijai,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Eksporta jaunpienācējus vērtēs arī Latvijas eksportētāju asociācija “The Red Jackets”, tādā veidā turpinot pirms astoņiem gadiem aizsākto tradīciju, kad pirmo reizi tika organizēts jauno eksportētāju konkurss “Rising stars”.

“Eksporta jaunpienācēji ir vērtīga kategorija, kuras vērtēšanā šogad esam iesaistījušies, jo tā garantē izaugsmi un attīstību jaunajiem, daudzsološajiem eksportētājiem, kuru sasniegumiem sekosim līdzi tuvākajos gados. Pandēmijas laiks nav bijis viegls, it īpaši domājot par jaunu eksporta tirgu iekarošanu, tādēļ vēlamies īpaši pateikties tiem jaunajiem uzņēmumiem, kuriem ir izdevies kāpināt eksporta apjomu vismaz par 50%”, uzsver eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tiknuss.

Pretendēt uz balvu konkursa kategorijās “Eksportspējīgākais komersants”, “Eksporta jaunpienācējs “Uzlecošā zvaigzne”” un “Uz zināšanām balstīta inovācija” var Latvijā reģistrēts komersants, kas eksportē savu produktu vai ir radījis inovatīvu produktu. Pretendēt uz balvu konkursa kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” var Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, plānošanas reģions vai pašvaldības iestāde, kas tirgū ieviesusi jaunu tūrisma produktu. Savukārt pretendentus uz eksporta un inovācijas čempiona titulu izvirzīs žūrijas komisija, izvērtējot Latvijas pamanāmākos eksportētājus un inovāciju ieviesējus. Jāuzsver, ka “Eksporta čempiona” apbalvojumu pasniegs Latvijas Valsts prezidents Egils Levits.

Pieteikties konkursam uzņēmumi var līdz 22. oktobrim, aizpildot veidlapu mājaslapā eib.liaa.gov.lv. Dalība ir bezmaksas. Gaidīti tiek pieteikumi no uzņēmumiem, kas pārstāv dažādas nozares, dažādus reģionus, lai pēc iespējas objektīvāk novērtētu Latvijas komersantu sniegumu. Visa konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir konfidenciāla, un tā netiks izmantota komerciāliem mērķiem un izplatīta trešajām personām.

Pirmajā kārtā tiks vērtētas uzņēmumu pieteikuma anketas, kuras var iesniegt gan vienā, gan vairākās konkursa kategorijās. Otrajā kārtā iekļuvušos uzņēmumus žūrija uzklausīs attālinātā prezentācijā vai klātienes apmeklējumā.

Uzvarētāji tiks paziņoti 2021. gada 16. decembrī laureātu apbalvošanas ceremonijā, kas šogad notiks Valsts prezidenta rezidencē Rīgas pilī. Jāpiebilst, ka pasākuma norises iespējas tiks vērtētas, ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju.

Piedaloties konkursā, dalībnieki gūs iespēju saņemt naudas balvu darījuma braucienu apmaksai vai reklāmas laukumu kādā no LIAA izdevumiem, kā arī tiesības izmantot “Eksporta un inovācijas balva 2021” laureāta zīmi savos mārketinga materiālos un uz produkta iepakojuma. Informācija par visiem konkursa dalībniekiem tiks ievietota mājaslapā eib.liaa.gov.lv, kur var iepazīties arī ar līdzšinējiem konkursa “Eksporta un inovācijas balva” laureātiem.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas komersantu konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgū, veicināt tūrisma un citu produktu eksporta apjoma un kvalitātes pieaugumu, produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, kā arī sekmēt inovāciju. Ikgadējā konkursā tiek izvērtēti komersantu rezultāti aizvadītā gada laikā un atzinīgi novērtēti sekmīgākie uzņēmumi un to produkti.

“The Red Jackets” ir Latvijas eksportējošo uzņēmumu asociācija, kuras mērķis ir radīt vienotu, uzrunājošu un visā pasaulē skaidri saprotamu stāstu par Latviju kā izcelsmes valsti, izceļot tās vērtības, stiprās puses un atšķirības iezīmes, kā arī iedrošinot ikvienu uzņēmēju domāt globāli.