Enerģētikas foto

Plānots, ka šī gada jūnijā Briselē tiks organizēta kontaktbirža par enerģētikas attīstības jautājumiem, uz ko tiks aicināti pētnieki, tehnoloģiju centri, dažādu uzņēmumu pārstāvji u.c interesenti no Somijas, Spānijas, Īrijas un Igaunijas. Lai precīzāk saplānotu kontaktbiržas saturu un pārrunājamo tēmu loku, aicinām potenciāli ieinteresētos pārstāvjus sniegt savu viedokli un ierosinājumus par to, kuri 2025. gada konkursi būtu visaktuālākie. Apkopojums pieejams šeit.

Par kontaktbiržu

Plānots, ka kontaktbirža par viedās enerģētikas ekosistēmas attīstības tēmu notiks klātienē Briselē 2024. gada jūnijā.

Kontaktbiržu  rīko tehnoloģiju un inovāciju pārstāvniecības no Latvijas, Somijas, Spānijas, Īrijas, Igaunijas. Plānots, ka katru valsti pārstāvēs vismaz 10 dalībnieku no dažādiem organizāciju tipiem – pētnieki, tehnoloģiju centri, lielie un MVU un start-up uzņēmumi.

Šādas kontaktbiržas varētu vairāk interesēt dalībniekus, kas jau ir pazīstami ar  “Horizon Europe” jeb “Apvārsnis Eiropa” programmu, un ar tās kopprojektiem vēlas piesaistīt jaunus klientus un attīstīt tehnoloģijas.

Ierosinājumu sniegšana par vēlamo kontaktbiržas saturu

Ja Jums ir interese par kādiem no minētajiem “Apvārsnis Eiropa” 2025. gada konkursiem, līdz 14.02.2024., lūdzu, atbildiet uz zemāk norādītajiem jautājumiem un atsūtiet uz e-pastu nikita.puskins@liaa.gov.lv

Aicinām sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:
1) Vai Jūsu organizācijai/uzņēmumam būtu interese piedalīties klātienes kontaktbiržā? (jārēķinās, ka LIAA nenodrošinās komandējuma izmaksu segšanu)?
2) Kuras piecas no pielikumā minētajām 12 tēmām Jums visvairāk interesētu?
3) Lūdzu, norādiet, ja kādā no konkursiem jūs vēlētos būt par koordinatoru.

Dalība kontaktbiržā tiks izsludināta pēc tam, kad  būs skaidri izvēlētas tēmas un norises datums. Pieteikšanās būs obligāta, aizpildot pieteikuma formu. Plānots, ka no Latvijas tiks izvēlēti 10 dalībnieku.

Ja Jums ir tehniski jautājumi par kontaktbiržas programmas nodrošināšanu, lūgums vērsties pie programmas organizatores Latvijā, rakstot uz e-pastu egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv 

Ņikita Puškins

Vadošais eksperts - RIS3 specializācijas joma "Viedā enerģētika un mobilitāte"
nikita.puskins [at] liaa.gov.lv