Pasākumi
EIB 2022

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ekonomikas ministrija izsludina konkursu “Eksporta un inovācijas balva 2022”. Konkursa mērķis ir novērtēt un izcelt uzņēmumus, kuri sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, eksportējot preces un pakalpojumus, ieguldot inovācijās, kā arī radot augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus. Konkursa patrons ir Valsts prezidents Egils Levits, kurš tradicionāli pasniegs balvu nominācijā “Eksporta čempions”.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone:  “Latvijas uzņēmēju sasniegtais, spējot pielāgoties dažādiem izaicinājumiem un vienlaikus kāpinot eksporta apjomus, ir patiesas cieņas vērts. Mūsu ražotāji, radot jaunus produktus un interesantu dizainu, piesaka sevi ārvalstīs un kļūst par atzītiem nozares līderiem pasaulē. Vēlamies, lai arī Latvijā šie veiksmes stāsti izskan tik skaļi, cik tie būtu pelnījuši.”

Lai īpaši novērtētu uzņēmumus, kas cēluši Latvijas labklājību, gūstot panākumus perspektīvās nozarēs ar augstu pievienoto vērtību, šogad mainīta konkursa norise. Precizētas konkursa kategorijas un tajās, izņemot kategoriju “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”, uzvarētāji tiks izraudzīti žūrijas komisijai savu lēmumu balstot datos, kas iegūti sadarbojoties ar Centrālo statistikas pārvaldi. Tādā veidā uz apbalvojumu varēs pretendēt visi konkrēto nozaru un nomināciju uzņēmumi, kuri saskaņā ar konkursa kritērijiem sasnieguši augstvērtīgus rezultātus.

“Lai nodrošinātu straujāku ekonomisko izaugsmi, mums ir jāmaina valsts ekonomiskā struktūra, lielāku uzsvaru liekot uz tām nozarēm, kuras jau tuvākajā nākotnē kļūs par Latvijas ekonomikas mugurkaulu. Valsts līmenī kā prioritārās nozares ir izvirzītas biomedicīna, bioekonomika, viedā enerģētika, viedie materiāli un fotonika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un viedā mobilitāte kā arī starptautiskie biznesa pakalpojumi. Tādēļ ar konkursa starpniecību paralēli tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm vēlamies popularizēt arī tās, kuras šobrīd strauji attīstās un veidos nākotnes ekonomiku,” saka LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Saskaņā ar viedās specializācijas stratēģiju Latvijas mērķis ir sasniegt augstāku ražīgumu un radīt vērtīgākus produktus. Straujākai tautsaimniecības attīstībai daudz lielāks uzsvars jāliek uz inovācijām un zinātnisko institūciju iesaisti. Savukārt Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes paredz kāpināt eksporta apjomu līdz 27 miljardiem eiro 2027. gadā, panākot, ka vairāk nekā 60% no valsts iekšzemes kopprodukta veido ārvalstīs pārdotās preces un pakalpojumi.

“Eksporta un inovācijas balva” uzņēmumiem šogad tiks pasniegta piecās kategorijās - “Eksporta līderis”, “Eksporta jaunpienācējs”, “Inovācijas čempions”, “Eksporta čempions” un  “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”,

Kategorijās “Eksporta jaunpienācējs”, “Eksporta līderis”, “Inovācijas čempions” un “Eksporta čempions” uzvarētāji šogad tiks noteikti izvērtējot datus par uzņēmumiem atbilstoši konkursa “Eksporta un inovācijas balva” nolikumam.

Tiks vērtēti dati par uzņēmumu eksportu, apgrozījumu, radīto pievienoto vērtību, rentabilitāti, nodarbināto skaitu un ieguldījumiem pētniecībā. Tāpat žūrija iepazīsies ar uzņēmumu attīstības plāniem, ieguldījumiem cilvēkkapitālā, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā, pētniecībā un sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām iestādēm, ieguldījumiem mārketinga aktivitātēs produkta virzīšanai ārvalstu tirgos un citos komersantam svarīgos aspektos.

Kategorijas “Eksportspējīgākais komersants” vietā šogad balva tiks pasniegta kategorijā “Eksporta līderis”, kuras uzvarētājs būs uzņēmums, kas darbojas kādā no prioritārajām nozarēm - biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās, farmācijā, fotonikā, viedo materiālu jomā, tehnoloģiju un inženiersistēmu, viedās enerģētikas un mobilitātes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, kā arī zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā kokapstrādes vai pārtikas nozarē.

Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”, līdzīgi kā iepriekšējos gados, uzvarētājs tiks izvēlēts atklātā konkursā, kuram pretendenti aicināti pieteikties līdz 21. oktobrim, aizpildot pieteikumu platformā business.gov.lv.

Uz balvu kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” var pretendēt komersants, biedrība, nodibinājums, plānošanas reģions vai pašvaldības iestāde, kurš pēdējo divu gadu laikā ir ieviesis tirgū tādu jaunu tūrisma produktu, kurš ir ilgtspējīgs, inovatīvs, kvalitatīvs un ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinot tūristu iesaistes iespēju, un ir piemērots ārvalstu tūristu vajadzībām.

Balvu šajā kategorijā piešķir divās grupās, vienā vērtējot mazo un vidējo komercsabiedrību (darbinieku skaits ir 1 - 250, un tā neto apgrozījums vai kopējā gada bilance nepārsniedz 50 miljonus eiro) iesniegtos pieteikumus, otrā - biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu iesniegtos pieteikumus.

Balvas pretendentu vērtēšana kategorijās “Eksporta jaunpienācējs”, “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” un “Eksporta čempions” noritēs divās kārtās. Otrās kārtas pretendenti tiks uzaicināti sniegt prezentāciju “Eksporta un inovācijas balvas” konkursa žūrijai.

Konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas komersantu konkurētspēju Latvijas un ārvalstu tirgos, veicināt Latvijas produktu eksporta apjoma un kvalitātes pieaugumu un produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, kā arī sekmēt inovāciju, izvērtējot komersantu rezultātus un atzinīgi novērtējot veiksmīgākos  komersantus un to produktus.

Konkursa uzvarētāji saņems Ekonomikas ministrijas diplomu un Latvijas Republikas finansētu balvu - 2000 eiro darījuma braucienam divām personām, tai skaitā līdzdalībai komersantu delegāciju sastāvā valsts augstāko amatpersonu vizītēs ārvalstīs, līdzdalībai LIAA organizētajās tirdzniecības misijās un individuālo darījuma braucienu apmaksai. Tāpat uzvarētājiem tiks dotas tiesības izmantot attiecīgās Konkursa kategorijas zīmi uz visiem saviem produktiem vai produktu līnijām, kā arī uz mārketinga materiāliem.

Konkurss “Eksporta un inovācijas balva” norisināsies jau 17. gadu un uzvarētāju apbalvošanas ceremonija paredzēta 2022. gada 14. decembrī.