film

2022. gada 13. septembra sēdē Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 2 096 561 eiro apmērā līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 2022.gadā organizēto pirmās atlases kārtas rezerves projektiem un otrās atlases kārtas filmu projektiem. Paredzēts, ka ar papildu piešķirto finansējumu tiks īstenoti astoņi Latvijas un Nīderlandes, Somijas, Itālijas, Norvēģijas, Austrijas, Francijas, Lielbritānijas, Polijas producentu apvienību kino projekti.

Projektu īstenošanas rezultātā Latvijas tautsaimniecībā ieplūstu finansējums filmēšanas vajadzībām 9,80 milj. eiro apmērā, bet nodokļos nomaksātā summa veidos 2,19 milj. eiro.

“Radošās industrijas, pie kurām pieder arī kino nozare, rada pievienoto vērtību gan valsts ekonomikai, gan kultūras attīstībai, gan valsts atpazīstamībai. Ar piešķirtā finansējuma palīdzību mēs ne tikai stiprināsim Latvijas filmu nozares profesionāļu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajā tirgū, bet arī veicināsim ieņēmumus citās tautsaimniecības nozarēs – loģistikā, izmitināšanā, ēdināšanā un citos saistītajos pakalpojumos, tai skaitā nodrošinot atbilstošus ieņēmumus valsts budžetā nodokļu veidā,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Nolūkā veicināt ārvalstu investīciju piesaisti, daudzās valstīs Eiropā un pasaulē ir izveidoti dažādi finanšu mehānismi gan nodokļu, gan fondu veidā, lai ārvalstu filmu producenti būtu finansiāli ieinteresēti uzņemt filmas konkrētajā valstī, atgūstot daļu ieguldītā finansējuma. Arī Latvijas valdība 2022. gada martā apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātu valsts atbalsta programmu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumus nosaka Ekonomikas ministrijas izstrādātie un Ministru kabinetā 2022. gada 15. martā pieņemtie noteikumi Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums".

Valsts līdzfinansējuma piešķiršanai ārvalstu filmu uzņemšanai LIAA divas reizes kalendārajā gadā rīko atklātu konkursu projekta iesniegumu atlasei. Konkursa pirmo atlases kārtu LIAA organizēja no 2022. gada 28. marta līdz 28. aprīlim, kurā kopumā tika saņemti astoņi filmu projekti. Savukārt no 2022. gada 13. jūnija līdz 13. jūlijam norisinājās konkursa otrā atlases kārta, kurā tika saņemti seši filmu projekti.

Valsts atbalsta programmas ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā ietvaros izsludinātā konkursa pirmajā atlases kārtā valsts līdzfinansējumu saņēma divi projekti:

  • producentu apvienība “Cinevilla Films” seriāla “Sisi” turpinājuma uzņemšanai par pēdējo Austroungārijas ķeizarieni Elizabeti,
  • Munchhausen Productions un NORDISK FILM PRODUCTION A/S veidotā spēlfilma “Bez robežām”.

Pieejamais līdzfinansējuma apmērs vienam projektam ir 20% no līdzfinansējuma līgumā norādīto attiecināmo izdevumu kopsummas, savukārt attiecināmo atalgojuma izmaksu pozīcijām līdzfinansējuma apmērs ir 30%. Līdzfinansējumu piešķir, ja projekta iesniegumā minētā filma vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem – filma pilnībā vai daļēji tiek uzņemta Latvijā; filmas uzņemšanā tiek izmantoti tādu fizisko vai juridisko personu pakalpojumi, kuras ir reģistrētas Latvijā; kopējās filmas projekta izmaksas spēlfilmām un animācijas filmām sasniedz vismaz 711 436 eiro, bet dokumentālajām filmām – vismaz 142 287 eiro; projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ārvalsts producentam pieejamais finansējums saskaņā ar finansēšanas plānu ir vismaz 50% no kopējām filmas uzņemšanas izmaksām.

Iepriekš atbalstu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā administrēja Nacionālais kino centrs (NKC). Var minēt, ka laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam NKC līdzfinansēja 25 ārvalstu filmu projektu veidošanu Latvijā. Šo filmu veidotāji Latvijā ieguldīja 16 557 031 eiro un minētajiem projektiem izmaksāts Latvijas valsts līdzfinansējums 3 008 719 eiro apmērā.

Daļēji vai pilnībā Latvijā 2018. un 2019. gadā ir uzņemtas TV sērijas “Heirs of The Night” (Holande, Vācija, Norvēģija), kur seriāla 1. un 2. sezona 85 % apjomā tika filmēta Latvijā. Tāpat var izcelt mākslas filmu “Ravens Hollow” (Apvienotā Karaliste), kas 2021. gadā 100 % apjomā tika filmēta Latvijā (lielākā daļa Cinevilla).

Tāpat starp nozīmīgiem filmu projektiem, kas ar līdzfinansējuma programmas atbalstu tapuši Latvijā var minēt Sergeja Lozņicas drāmu “Lēnprātīgā” (A Gentle Creature), Latvijā producējošā kompānija “Film Angels Studio”. Filmas pirmizrāde bija 2017. gada Kannu kinofestivāla konkursa programmā. 2019. gadā starptautisku pirmizrādi Kannu kinofestivāla laikā piedzīvoja ar līdzfinansējuma programmas un filmu studijas “Tasse Film” atbalstu Latvijā tapusī Somijas režisora J. P. Valkeapē filma "Suņi nevalkā bikses" (Dogs Don't Wear pants).

Pateicoties līdzfinansējuma programmas atbalstam Latvijā filmēti arī apjomīgi spēlfilmu seriāli – piemēram, Nīderlandes producējošās kompānijas “Lemming Films” producētais seriāls “Tumsas mantinieki” (Heirs of the Night). 2021.gadā līdzfinansējuma programmas atbalsts bija būtisks, lai sadarbībā ar Latvijas filmu studiju “Cinevilla Films” Latvijā tiktu filmēts apjomīgs vēsturisks seriāls “Sisi”, kas ir pieredzējušas Vācijas filmu studijas “Story House Productions” projekts. 2020. gadā ar līdzfinansējuma programmas atbalstu Latvijā notika Latvijas filmu studijas “Tasse Film” kopproducētā Polijas filmu studijas “Studio Metrage” veidotās Voiceka Smaržovska spēlfilmas “Kāzas II” (Vesele 2) filmēšana.