Publikācija

Ceļvedī publicēta informācija par Latvijas ekonomiku, biznesa infrastruktūru, nodokļiem un citiem svarīgiem faktiem, kas var noderēt uzsākot uzņēmējdarbību Latvijā.