Informatīvi izdevumi
Rīgas Stradiņa Universitātes buklets

Izdevums “Rīgas Stradiņa universitāte – Eksporta čempions”Izdevums sniedz ieskatu konkursa “Eksporta un inovācijas balva” eksporta čempiona titulu ieguvējas – Rīgas Stradiņa universitātes studiju un pētniecības piedāvājumā.

Izdevums par Rīgas Stradiņa universitāti angļu valodā