city

Ar atklāšanas pasākumu 31. janvārī sekmīgi noslēgusies komandu uzņemšana mobilitātes un ūdens inovāciju akcelerācijas programmā «City to Sea», ko īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centru un atvērto inovāciju kustību «VEFRESH»

Sīvā 47 komandu konkurencē, kurā piedalījās pārstāvji no 18 valstīm, žūrija atlasīja 16 spēcīgākās komandas. Astoņas no tām turpmākos mēnešus strādās pie risinājumiem mobilitātes jomā, attīstot ērtus, videi draudzīgus mobilitātes, mašīnredzes un koplietošanas risinājumus, savukārt pārējās astoņas komandas izstrādās ūdens inovācijas, piedāvājot risinājumus tādās jomās kā vides aizsardzība, ūdens monitorings un attīrīšana, atjaunojamās enerģijas iegūšana, izmantojot ūdens vidi, kā arī risinot citus zilās ekonomikas izaicinājumus. 

Atklāšanas pasākumā komandām bija iespēja prezentēt savas idejas, kā arī iepazīties tuvāk ar projekta mentoriem no Izraēlas uzņēmuma «Two Dots Consulting», kuri īpaša darbsemināru cikla ietvaros akcelerācijas programmas dalībniekiem palīdzēs ne vien apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, bet arī dos iespēju izmēģināt tās praksē. Tāpat komandām tiks dota iespēja izmantot arī citu ekspertu konsultācijas no RTU un Elektronikas un Datorzinātņu Institūta (EDI), tām būs pieejams atbalsts un aprīkojums prototipēšanai, kā arī iespēja izstrādātos risinājumus testēt to reālajā darbības vidē, sadarbojoties ar Rīgas domi un citiem programmas partneriem. 

«Daudzi jaunuzņēmumi izrāda interesi par dažādu mobilitātes risinājumu izstrādi, kas šodienas kontekstā ir īpaši aktuāli modernas pilsētvides vajadzību nodrošināšanai. Šobrīd šāda veida risinājumiem ir pieejams ne vien finansējums, bet arī pilotteritorijas to izmēģināšanai reālajā vidē. Savukārt fokuss uz ūdens inovācijām ir būtisks, jo šobrīd kā vienu no valsts tēla stratēģijas sastāvdaļām esam definējuši «Misiju Jūra 2030», kuras ietvaros runājam gan par pieeju svaigam dzeramajam ūdenim gan ilgtspējīgu Baltijas jūras ekosistēmu,» uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns. 

Tiek plānots, ka programma tiks īstenota līdz pat 15. jūlijam, kad norisināsies demo diena, kuras ietvaros programmas dalībnieki prezentēs savus risinājumus un sasniegtos rezultātus akcelerācijas programmā. 

Akcelerācijas programma ir turpinājums iepriekš īstenotajiem hakatoniem «City to Sea», kuros biznesa ideju autori attīstīja dažādus mobilitātes un ūdens jomas risinājumu koncepti. Daļa no šiem ideju autoriem ir pārstāvēti arī akcelerācijas programmā, kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus straujākai inovatīvo ideju attīstībai, tuvinot izstrādāto produktus ieviešana globālajā tirgū. Akcelerācijas programmas īstenošana norit ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk informācijas par programmu: https://www.citytosea.eu

Programmas organizatori aicina sekot līdzi programmas aktualitātēm savos sociālajos tīklos, kur cita starpā līdz pat programmas izskaņai būs iespēja iepazīties ar katru no uzņemtajām komandām un to piedāvātajiem risinājumiem katrā no «City to Sea» tematiskajiem virzieniem.