Informatīvi izdevumi
Eksportējošie uzņēmēji visaugstāk novērtē līdzfinansējumu inovatīvu produktu attīstībai

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem 78% eksportējošo uzņēmumu, kuri pēdējā gada laikā ir kontaktējušies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), ir labi informēti par LIAA piedāvātajiem pakalpojumiem, liecina 2022. gada nogalē veiktā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” aptauja, kurā piedalījās 504 eksportējošie uzņēmumi.

“Kopējais energoresursu krīzes, inflācijas un draudošās recesijas fons ir jaušami pasliktinājis uzņēmēju vērtējumu par dažādiem ekonomikas aspektiem. Taču LIAA sniegto pakalpojumu un darbības novērtējums liecina, ka, par spīti šīm grūtībām, eksportējošo uzņēmumu vadītāji novērtējuši LIAA darbu labāk nekā pagājušogad. Kopumā 78% ar LIAA saskārušos eksportējošo uzņēmumu LIAA darbu pēdējā gada laikā vērtēja atzinīgi, kas visdrīzāk liecina par to, ka sniegtais atbalsts ir mērķtiecīgs,” uzsver SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Ņemot vērā savas zināšanas par LIAA, tās darbu pēdējā gada laikā kopumā pozitīvi novērtēja 44% aptaujāto uzņēmēju, turpretī negatīvu vērtējumu sniedza 6% eksportētāju; puse jeb 50% respondentu nebija viedokļa šajā jautājumā. Aptaujas dati liecina, ka vairāk nekā trešdaļa jeb 38% eksportētāju pēdējā gada laikā ir kontaktējušies ar LIAA, turpretī 61% to nav darījuši. 23% eksportētāju atzina, ka pēdējā gada laikā ir saņēmuši kādu LIAA sniegtu pakalpojumu. Līdz ar to salīdzinot ar 2021. gadā veikto aptauju eksportējošo uzņēmumu skaits, kuri izmantojuši LIAA sniegtos pakalpojumus, audzis par 5%. Tāpat aptaujas dati atklāja, ka 52% uzņēmumu ir sava kontaktpersona LIAA. “Mūsu mērķis ir sekot līdz uzņēmumu vajadzībām, lai pēc iespējas operatīvi reaģētu un piedāvātu nepieciešamo atbalstu. Tādēļ savā darbā esam ieviesuši klientu attiecību vadītāju pieeju, lai katram LIAA klientam būtu skaidrs pie kā vērsties. Tāpat turpinām strādāt pie uzņēmēju atbalsta platformas www.business.gov.lv attīstības, kur tiešsaistē iespējams saņemt LIAA sniegtos pakalpojumus, kā arī iegūt vērtīgu informāciju par dažādām nozarēm un eksporta tirgiem,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Aptaujas ietvaros eksportētājiem tika lūgts norādīt, ko, viņuprāt, vajadzētu uzlabot LIAA darbā. Biežāk minētie ieteikumi ir piedāvāt vieglāk uztveramu informāciju par aktuālajām iespējām uzņēmējiem (to norādījuši 6% eksportētāju), aktīvāk komunicēt ar uzņēmumiem, piedāvāt pakalpojumus (4%), samazināt birokrātiju, atvieglot dokumentu noformēšanu (3%), pārējos ieteikumus minējuši mazāk nekā 3% eksportētāju. Jāatzīmē, ka 6% eksportētāju norādījuši, ka viss LIAA darbā apmierina, savukārt 65% nav ieteikumu vai viedokļa par to, kas būtu uzlabojams LIAA darbā.

Saskaņā ar aptaujas datiem, 2022. gadā salīdzinot ar 2021. gadu LIAA sniegto pakalpojumu noderīgums uzņēmēju vērtējumā ir uzlabojies 14 pakalpojumiem, bet pasliktinājies diviem. Visbiežāk kā noderīgu savam uzņēmumam eksportētāji norādījuši atbalstu Latvijas uzņēmumiem dalībai ārvalstu izstādēs, konferencēs, kontaktbiržās klātienē vai attālināti. Augstu novērtēti arī tādi pakalpojumi kā kontaktu atlase ārvalstu tirgos, konsultācijas par ārvalstu tirgiem, LIAA organizētie biznesa un nozaru forumi, semināri un kontaktbiržas, potenciālo ārvalstu iepircēju vizītes Latvijā, LIAA ārvalstu pārstāvniecību atbalsts. Savukārt kā mazāk pieprasītus uzņēmēji novērtējuši tādus pakalpojumus kā atbalsts eksporta menedžera piesaistei, atbalsts tīmekļvietnes un interneta veikala izstrādei un telemārketingam.

Kā savus perspektīvākos eksporta tirgus nākotnē uzņēmēji nosauca Vāciju (11,9%), Zviedriju (11,7%), Norvēģiju (10,9%), Somiju (8,7%), Dāniju (5,6%) un ASV (5%). Interesanti, ka starp valstīm, uz kurām plāno sākt eksportu, Latvijas uzņēmēji minēja arī Tanzāniju, Keniju, Irānu, Peru, Čīli un Tadžikistānu.

Uzņēmējiem tika jautāts arī tas, kā viņi vērtē Latvijas valsts tēlu, un gandrīz puse jeb 48,6%  eksportētāju norādīja, ka pēdējo 5 gadu laikā Latvijas atpazīstamība ārvalstu uzņēmēju vidē ir uzlabojusies, 40,9% bija neitrāla nostāja, 4,8% respondentu norādīja, ka Latvijas tēls ir pasliktinājies, bet 5,8% nevarēja atbildēt uz šo jautājumu.

Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties zemāk.