Pasākumi
Fokusā digitālā transformācija veselības aprūpē. Aicinām piedalīties Zinātnes nedēļas inovāciju sekcijā

Piecas dienas no 27. līdz 31. martam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) norisināsies starptautiskā Zinātnes nedēļa (RSU Research Week 2023), kas veltīta veselības aprūpes, medicīnas, sabiedrības veselības un sociālo zinātņu tēmām. Inovāciju sekcijā notiks diskusijas par  digitālajām tehnoloģijām veselībā, precīzijas medicīnu un telemedicīnu.

Viens no gaidāmajiem pasākumiem – sekcija Innovation in Medicine and Healthcare – from Research to Practice – kas noritēs 29.martā, īpaši aicina tos, kuri ikdienā strādā ar jautājumiem par medicīnas jomas attīstību, piedāvājot jaunāko tādās aktuālās tēmās kā digitālā transformācija veselības aprūpē, precīzijas medicīna un telemedicīna. Jautājumu loks ir svarīgs gan pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem,  gan profesionāļiem valsts pārvaldē un attiecīgajās industrijās, zinātniskajam personālam un studējošajiem. Šīs sekcijas programma tapusi sadarbībā ar Pacientu organizāciju tīklu, Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, uzņēmumiem Microsoft un Latvijas Mobilais Telefons.

 “Digitālās tehnoloģijas lieliem soļiem ienāk arī veselības aprūpē, palīdzot ne tikai uzlabot komunikāciju un piekļuvi dažādiem speciālistiem un pakalpojumiem, bet galvenokārt veicinot pacienta iesaisti savas veselības uzraudzībā – caur iespēju aktīvi piedalīties pētījumos, vācot dažādus datus par ikdienas veselības stāvokli un ārstēšanas iznākumiem. Mediķu un citu speciālistu kompetences, labi dati un pacienta iesaiste sinerģijā veido pamatu kopīgai lēmumu pieņemšanai ārstniecības procesā. Šādas konferences sniedz iespēju paraudzīties uz pierasto no cita skatu punkta un pārvērst inovācijas sabiedrībai pieejamos risinājumos,” skaidro Baiba Ziemele, Latvijas Pacientu organizāciju tīkla vadītāja.

Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos: "Tāpat kā citās jomās, arī biomedicīnā svarīgu lomu spēlē spēja dažādām inovāciju radīšanā iesaistītajām pusēm sadarboties un attīstīt inovatīvus, eksportspējīgus risinājumus. Ieguldījumi pētniecības un attīstības darbā gan zinātnes, gan uzņēmumu pusē ļauj ne vien uzlabot mūsu izpratni, bet arī izstrādāt jaunas metodes slimību diagnostikai, ārstēšanai un profilaksei, tādējādi palīdzot uzlabot sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti. Saredzu RSU Zinātnes nedēļu kā labu platformu, kurā, apvienojot pētniecības, uzņēmējdarbības un publiskā sektora pārstāvjus, varam kopīgi pārrunāt un meklēt risinājumus Latvijas inovāciju formulai biomedicīnas jomā.”

“Biomedicīna ir Latvijai nozīmīga starptautiski atpazīstama un konkurētspējīga pētniecības joma ar bagātām tradīcijām, augstu zinātnisko izcilību un inovācijas potenciālu. Jau šobrīd Latvijas pētniecības organizācijas un vadošie nozares uzņēmumi cieši sadarbojas, lai strādātu pie kopīgām iniciatīvām, tādā veidā stiprinot biomedicīnas ekosistēmu, kura ir viena no prioritārajām ekonomikas nozarēm Latvijā,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece investīciju jautājumos Laura Štrovalde.

Šajā sesijā īpaši jāizceļ vairāki pasākumi. Pirmā ir Microsoft piedāvātā veselības futūrista profesora Koena Kāsa (Koen Kas) lekcija “Digital Transformation in Healthcare”. Profesors Kās apvieno zinātnes, tehnoloģiju un biznesa modeļu inovāciju idejas, lai iezīmētu nākotnes digitālo transformāciju veselības aprūpē. Klausītājiem būs unikāla iespēja uzzināt par globālajām tendencēm veselības aprūpē, piemēram, par to, kā izveidot ilgtspējīgus un digitāli nodrošinātus veselības aprūpes pakalpojumus: “Cilvēki saslimst, jo nav saziņā ar saviem ārstiem,” atzīst Kās, “viens no izplatītākajiem maldīgajiem priekšstatiem ir tas, ka tehnoloģijas un mākslīgais intelekts aizstās cilvēku mijiedarbību, bet patiesībā tas veselības aprūpi padarīs daudz cilvēciskāku. Ja, izmantojot lietotnes un digitālās tehnoloģijas, ārsts var sniegt jums labāku, personalizētāku ārstēšanu, vai tas neliktu jums vairāk uzticēties?”

Tā kā Inovāciju sekcijas programma ir tapusi ciešā sadarbībā ar industriju, otrs īpaši izceļamais notikums ir lekcija par digitālo dvīni un citām mākslīgā intelekta tehnoloģijām veselībai, ar kuru uzstāsies Elīna Lidere, LMT Inovāciju ekosistēmu daļas vadītāja, sniedzot ieskatu industrijas sniegtajās iespējās veselības aprūpes sistēmu uzlabošanā. 

Aicinām nepalaist garām iespēju papildus lekcijām pievienoties nozīmīgai paneļdiskusijai par veselības pilsētu izveidi Latvijā, kur līdzdarbojas ne tikai slimnīcas, bet arī zinātniskās institūcijas, valsts pārvalde un svarīgs spēlētājs – industrija, tādejādi iezīmējot veicamos darba uzdevumus politikas plānošanā, lai pasaules pieredze kļūtu par veselības aprūpes organismu.

Dalība visos pasākumos ir bez maksas. Darba valoda - angļu.

Atgādinām, ka RSU Research Week 2023 atklās studenti ar 9. starptautisko studentu konferenci Health and Social Sciences (ISC2023). Savukārt no 29. līdz 31. martam vienlaikus noritēs četras konferences: medicīnas un veselības aprūpes jautājumiem veltītā Knowledge for Use in Practice, starpdisciplinārā konference Society. Health. Welfare, kas apvienos sabiedrības veselības, aroda un vides veselības, sociālās labklājības speciālistus, māsas, vecmātes un psihologus, kā arī starpdisciplinārā konference PLACES, kas pulcēs kā politoloģijas, tiesībzinātņu, ekonomikas, komunikācijas un citu sociālo zinātņu ekspertīzes jomu pārstāvjus. Zinātnes nedēļas konferenču maratonu 30. un 31. martā noslēgs tehnoloģijām un izglītībai veltītā konference University Teaching and Learning.

Ar programmu, dalībniekiem un citiem jaunumiem var iepazīties Zinātnes nedēļas mājaslapā https://rw2023.rsu.lv/, kā arī studentu konferences mājaslapā: https://isc.rsu.lv/.