Speciālistu trūkums, prasmīga cilvēkresursu vadība pārmaiņu apstākļos, digitālā transformācija un biznesa procesu optimizācija - tie ir galvenie izaicinājumi, ar kādiem saskaras Latvijas eksportējošie uzņēmumi. Viens no risinājumiem izaicinājumu pārvarēšanā ir atvērtās inovācijas un sadarbība ar jaunuzņēmumu ekosistēmu, izmantojot iespējas, ko sniedz tehnoloģiju nozare.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina uzņēmējus un citus interesentus uz tiešsaistes diskusiju 8. septembrī “Kā palielināt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju?”. Diskusijas mērķis ir identificēt galvenos izaicinājumus, ar ko šobrīd saskaras uzņēmēji nozarē, un pārrunāt vajadzīgos atbalsta risinājumus un sadarbības iespējas, kas sekmētu Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas pieaugumu.

Pasākumu atklās LR ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs un LIAA direktors Kaspars Rožkalns, kā arī pasākumā piedalīsies Latvijas Eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tiknuss un izpilddirektore Līva Stūrmane. Sarunās tiks iesaistīti gan mazo, gan lielo eksportējošo uzņēmumu pārstāvji un nozares eksperti, fokusējoties uz trīs atslēgas tēmām: cilvēkresursi, digitalizācija un procesu optimizācija.

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs: “Mūsu ekonomikas izaugsmes turpmākais dzinējspēks būs konkurētspējas celšana, kuru balstīsim uz uzņēmumu produktivitātes celšanu, akcentējot ieguldījumus darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanā. Ne mazāk būtisks jautājums ir digitalizācija un inovāciju ieviešana. Tie ir priekšnoteikumi, lai būtiski uzlabotu mūsu uzņēmumu eksportspēju. Kopā ar uzņēmējiem mums ir jāveic mērķtiecīgi soļi šo pasākumu ieviešanā, lai ikviens sajustu pozitīvās pārmaiņas tautsaimniecībā.”

“Šogad preču eksporta vērtība ir palielinājusies gandrīz visās preču grupās. Daļēji tas notiek uz preču sadārdzināšanās rēķina, bet aug arī kopējie Latvijas uzņēmēju realizācijas apjomi. Preču eksporta pieaugums šogad varētu sasniegt 30%. Tas ir apliecinājums, ka uzņēmēji ir labi adaptējušies jaunajiem apstākļiem, aktīvi ievieš digitālos risinājumus un meklē jaunus tirgus. Mūsu uzdevums ir sniegt nepieciešamo atbalstu, lai noturētu vai kāpinātu šo izaugsmes tempu, tādēļ kopradē ar eksportējošajiem uzņēmumiem meklēsim jaunus risinājumus, kā celt uzņēmumu starptautisko konkurētspēju,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Kvalificētu speciālistu trūkums, kas ir īpaši izteikts Eiropā, atzīts kā būtiskākais faktors, kas ierobežo lielāko uzņēmumu izaugsmi. Talantu piesaistes problēmas papildina arī izaicinājumi darbinieku atlasē, pārkvalifikācijā, vadībā un veiksmīgas iekšējās kultūras veidošanā, turklāt šo problemātiku īpaši izceļ Covid-19 radītās pārmaiņas darba tirgū. Pasākuma pirmajā diskusijā “Talantu vadība un cilvēkresursi: Kā meklēt, motivēt un apmācīt esošos un topošos darbiniekus?” uzņēmēji dalīsies pieredzē, kā viņi attīsta cilvēkresursus sava uzņēmuma iekšienē un kādas ir nākotnes prognozes talantu piesaistē.

Tehnoloģiju un inovāciju izmantošana uzņēmuma ražošanas, pakalpojumu nodrošināšanas un vadības procesos ir būtisks priekšnoteikums, lai mūsu uzņēmumi būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū un rastu jaunas eksporta iespējas. Diskusijas “Uzņēmuma digitalizācija kā starptautiskās konkurētspējas stūrakmens” mērķis būs pārrunāt, kā pielāgoties straujām pārmaiņām tehnoloģiju vidē, kas ietekmē teju ikvienu uzņēmumu; kā visefektīvāk ieguldīt digitalizācijas procesos, un vai digitalizācija rada inovāciju potenciālu.

Uzņēmumu konkurētspēju pasaulē nosaka efektīva resursu izmantošana, kas bieži saistīta tieši ar iekšējo procesu optimizāciju. Pasākuma noslēdzošajā diskusijā “Biznesa optimizācija pārnozaru kopstrādē: Kā veicināt sadarbību un savstarpējo inovāciju?” dalībnieki pārrunās pieejamos resursus un risinājumus iekšējo procesu efektivitātes pilnveidei un diskutēs, kā veicināt savstarpējo sadarbību un jaunradi uzņēmuma iekšienē.
 

Atvērtā diskusija: “Kā palielināt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju?” norisināsies sadarbībā ar inovāciju stratēģijas uzņēmumu Helve un Latvijas Eksportētāju asociāciju "The Red Jackets", veicinot sadarbību starp Latvijas eksportējošajiem uzņēmumiem un inovāciju ekosistēmu. Pasākums norisināsies 8. septembrī no pulksten 10.00 līdz 13.00, latviešu valodā un būs pieejams tiešsaistē. Lai piedalītos pasākumā, lūgums reģistrēties: ej.uz/bornglobal.

Diskusija ir iesildošais notikums koprades B2B risinājumu hakatona “Born Global" ietvaros. Tiešsaistes hakatonā, kas norisināsies no 27. septembra līdz 1. oktobrim, tiks aicināti piedalīties gan Latvijas eksportējošie uzņēmumii ar interesi rast risinājumu sava uzņēmuma izaicinājumam kādā no hakatona tematiskajiem virzieniem, gan arī starptautiski dalībnieki un jaunuzņēmumu komandas ar tehnoloģiju idejām šajās nozarēs. Hakatonu organizē LIAA, Helve un Latvijas Eksportētāju asociācija.