Inovāciju Akadēmija, produkti

Audums, kas izaudzēts no kviešu sakņu sistēmas, izglītojošs kosmosa simulators bērniem un pat biodegradējama un augsni barojoša kremācijas urna, kas ļauj aizgājējiem pārtapt un turpināt dzīvi dabā, ir tikai dažas no vairāk nekā 100 inovācijām, kas tapušas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju Biznesa centra un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas īstenotajā apmācību programmā "Inovāciju Akadēmija" Norvēģijas finanšu instrumenta "EEA and Norway Grants Latvia" ietvaros.

"Šī programma būs paraugs turpmākajām LIAA iniciatīvām šajā jomā, jo, to īstenojot, mēs iemācījāmies, kā veidot sadarbību starp universitātēm un valsts pārvaldi, kā piesaistīt labākos mentorus un lektorus. Esmu lepns, kā esam savienojuši akadēmiskās zināšanas ar prasmēm un jaunajiem uzņēmējiem. Mūsu mehānisms nepārtraukti ticis uzlabots un to varēsim izmantot nākotnē," atzīst LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs Andrejs Berdņikovs.

Programmai noslēdzoties, konferences "TechChill 2024" satelītpasākumā "INO Expo Event: Unveiling Tomorrow’s Trailblazers" 17. aprīlī ideju autori iepazīstināja ar saviem risinājumiem potenciālos investorus un klientus, kas varētu sniegt tiem iespēju tālāk attīstīties un iekarot vietu pasaulē.

"Latvijas iekšzemes kopprodukts kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) ir dubultojies, tomēr joprojām neesam panākuši ES vidējo līmeni. Risinājums ir koncentrēties tieši uz jauno uzņēmēju atbalstu, liekot strādāt kopā akadēmiskās vides pārstāvjiem, valsts pārvaldei un uzņēmējiem. Tas ir veids, kā mēs varam kopā radīt lielāku pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai," uzsvēra Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas direktors Klaudio Rivera.

Kopā programmā "Inovāciju Akadēmija" vērtīgas zināšanas trīs gadu laikā ieguvuši 443 dalībnieki un izstrādāti 110 dažādi jauni produkti un pakalpojumi, tostarp risinājums astoņzobu mizgrauža apkarošanai – kukaiņu (skudru vaboles - Thanasimus formicarius) “armija”, kas iznīcina astoņzobu mizgrauža olas un aizsargā mežus, alternatīvas ūdeņraža tehnoloģijas, izmantojot UV starojumu, kā arī pārvietojamais bioreaktors mikroorganismu fermentācijas pētījumu procesu veicināšanai.

Plašāk par programmas "Inovāciju Akadēmija" gaitā radītajiem risinājumiem lasiet inovacijuakademija.lv .

LIAA Tehnoloģiju biznesa centra apmācību programma "Inovāciju akadēmija" ir 24 nedēļu ilga praktiska pirmsakcelerācijas programma, kuras mērķis ir veicināt globāli konkurētspējīgu jaunuzņēmumu izveidi. Tā ir iespēja programmas laikā strādāt ar pieredzējušiem mentoriem, lai validētu, testētu un attīstītu savus risinājumus.

"Inovāciju akadēmija" ir balstīta uz labākajām agrīnās stadijas ideju atbalsta programmām pasaulē, tostarp ņemot par piemēru Stenforda Universitātes "LEAN LaunchPad" programmu. Programmas dalībnieki izmantoja uz pierādījumiem balstītas pieejas, lai pārbaudītu savus risinājumus agrīnā stadijā, ļoti praktiskā un komandas darbu veicinošā veidā.

Patlaban Tehnoloģiju biznesa centrs pārtop par LIAA Tehnoloģiju pārstāvniecību Rīgā. Jau pavisam drīz tiek plānots uzsaukums biznesa inkubācijas programmā, kurā paredzēts arī atbalsts prototipu izstrādei.