Pasākumi

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) iniciētā un Riga Business School īstenotā pirmsakselerācijas programma "Inovāciju Akadēmija" uzsākusi trešo gadu, pulcējot 145 dalībniekus. Kopā tika saņemti 120 pieteikumi, kas apliecina, ka jau pieteikšanās brīdī vairāki dalībnieki iecerējuši kopā strādāt pie konkrētas idejas izpētes vai attīstīšanas.

”Inovācijas Akadēmijas” kopējo programmu veido divas daļas, kopumā 24 nedēļu garumā. Pirmajā daļā, kas ilgst sešas nedēļas, dalībnieki apgūs inovatīvas uzņēmējdarbības pamatus -   inovāciju veicinošu kultūru, ideāciju, līderību, tehnoloģiju nozaru izaicinājumus, komandu veidošanu, ideju dzīvotspējas pārbaudīšanu agrīnā stadijā un ātru prototipu izveidi. Savukārt, otrajā posmā, kas ilgst 18 nedēļas, programma nodrošina iespēju saņemt augsta līmeņa mentoru atbalstu, lai dalībnieki varētu attīstīt un noslīpēt savas idejas to tālākai virzīšanai tirgū, kā arī investīciju piesaistei. Pēc tam, kad noslēgsies pirmā programmas daļa, no 16.oktobra līdz 12.novembrim notiks pieteikšanās programmas otrajai daļai, kas nodrošina iespēju gan esošajiem programmas dalībniekiem, gan jauniem interesentiem pieteikt tajā dalību.

Viesturs Sosārs, “Inovāciju Akadēmijas” direktors un Riga Business School rezidējošais uzņēmējs: “Inovāciju Akadēmija” sniedz iespēju topošajiem uzņēmējiem, kas vēlas strādāt pie inovācijietilpīgu ideju komercializēšanas, spert pirmos soļus, iegūstot zināšanas par jaunuzņēmumu veidošanu, veidot komandas šo ideju attīstīšanai un pieredzējušu mentoru vadībā darboties pie to dzīvotspējas pārbaudīšanas.

Šī gada programmas virsmērķis ir  virzīt komandas ilgtspējas, enerģijas risinājumu un zinātņietilpīgu ideju īstenošanas virzienā. Šīs programmas dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja tikties ar divu iepriekšējo programmu absolventiem, lai veicinātu iespējamu sadarbību un pierdzes apmaiņu.

“Pēc programmas pirmo divu gadu iedvesmojošajiem rezultātiem, mēs ar interesi un pārliecību raugāmies uz trešās sezonas uzsākšanu “Inovāciju akadēmijā”. Šīs programmas rezultātā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmai pievienosies jauni uzņēmumi ar globāla potenciāla idejām, kuras mēģinās īstenot aizrautīgas un profesionālas komandas,” norāda Viesturs Sosārs.

Andrejs Berdņikovs, LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs: "Šis jau ir trešais “Inovāciju Akadēmijas” programmas cikls, un līdzšinējā pieredze bija veiksmīga. Iepriekšējos programmas ciklos tika radīti daudzi interesanti biznesa modeļi un izveidotas vairākas spēcīgas komandas – dažas no tām jau ir aktīvi Latvijas inovāciju ekosistēmu dalībnieki. Tāpēc ir pamats prognozēt, ka arī jaunajā ciklā programmas dalībnieki radīs inovatīvus uzņēmumus un ar laiku veiksmīgi konkurēs pasaules tirgū, iekļausies globālajās vērtību ķēdēs, radīs darba vietas un kļūs par ekonomikas izaugsmes virzītājspēku."

Iepriekšējā gada programmas laikā būtisku attīstību piedzīvojuši tādi zīmoli un uzņēmumi kā:

  • Fungo - kustību veicinoša papildinātās realitātes mobilā spēle onkoloģijas nodaļas pusaudžu pacientiem. https://fungo.health/
  • Break the loop -  tehnoloģija, kas monitorē cilvēka domāšanas procesu, izmantojot objektīvus fizioloģiskus indikatorus un vides faktorus, lai sniegtu situatīvus, personalizētus ieteikumus atbilstoši lietotāja personības tipam, vajadzībām un mērķiem emocionālās labsajūtas un stresa tolerances uzlabošanai, kā arī, izdegšanas risku mazināšanai.
  • PeakSave - pakalpojums, kas padara enerģijas patēriņu gudrāku, rentablāku un videi draudzīgāku. https://www.peaksave.eu/
  • Smart Hire - uz inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem balstīta personāla atlases platforma, kas atvieglo darba meklētāju integrēšanos darba tirgū, paātrina darbinieku atlases procesu un veicina ilgtermiņa sadarbību starp darba devēju un ņēmēju.
  • A-gizo - tīmeklī bāzēta uzņēmuma inventāra uzskaites un rezervācijas platforma, kas būvdarbu un būvfirmas vadībai nodrošina brigādes inventāra izsekojamību.

“Inovāciju Akadēmijas” pirmajā gadā programmas pirmajā posmā tika saņemti vairāk kā 160 interesentu pieteikumi, kuri savu ideju tālākai attīstīšanai izveidoja 27 komandas tās otrajā posmā. Savukārt, pagājušajā gadā pirmo posmu uzsāka 150 dalībnieki, un to veiksmīgi absolvēja 33 komandas, kas izstrādāja inovatīvus produktus un risinājumus dažādās jomās, piemēram, zaļās tehnoloģijas, audio tehnoloģijas, veselības tehnoloģijas, izglītības, reklāmas un finanšu tehnoloģijas.

“Inovāciju Akadēmijas” programmas konceptu ir izstrādājusi, organizē un vada Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība sadarbībā ar LIAA Tehnoloģiju biznesa centru. Programmu atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments. Projekts nr. 10.1-2-L-2021/5.