Tūrisms

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma produktu atpazīstamību un popularizēt veiksmīgākos jaunos tūrisma produktus, kuri ir ilgtspējīgi, inovatīvi, kvalitatīvi, ar augstu pievienoto vērtību, nodrošina tūristu iesaisti un ir piemēroti vietējo un ārvalstu tūristu vajadzībām, atbilstoši “Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2018.-2023. gadam” noteiktajām mērķauditorijām.

Konkursā var piedalīties:

  • LR Komercreģistrā reģistrēts komersants, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus un kurš ir radījis attiecīgo tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību
  • Pašvaldības iestāde, kura sniedz tūrisma pakalpojumus savā administratīvajā teritorijā un kura ir radījusi attiecīgo tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību
  • LR reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar tūrisma nozari un kura ir radījusi attiecīgo tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību
  • Plānošanas reģions, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus un kurš ir radījis attiecīgo tūrisma produktu un/vai sekmē tā attīstību

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji iegūs iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz vienu no Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā minētajām prioritārajām mērķa tirgus valstīm.

Lai pieteiktos Tūrisma produktu konkursam, jāaizpilda un iesniedz Nolikumā iekļautā anketa.

Pieteikumu var iesniegt papīra formātā vai datu nesējā, nosūtot pa pastu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu: liaa@liaa.gov.lv līdz 2020. gada 4. septembra pulksten 17.00.

Kristīnes Mickānes foto

Kristīne Mickāne

Vecākā projektu vadītāja
kristine.mickane [at] liaa.gov.lv