Tūrisms

Lai veicinātu Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un sekmētu studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina "Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2021. gada konkursu", kur dalībai var pieteikties līdz 2021. gada 17. septembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tūrisma nozarei nozīmīgu jautājumu pētīšanu, inovatīvu ideju attīstību, tūrisma mērķa tirgu izpēti, tūrisma produktu analīzi, attīstību un virzīšanu tirgū, moderno tehnoloģiju risinājumu ieviešanu tūrisma nozarē, kā arī veicināt studentu zinātniski pētniecisko darbību tūrisma jomā, iesaistīt studentus un augstākās izglītības iestādes nozīmīgu tūrisma nozares jautājumu risināšanā, veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un tūrisma nozari pārstāvošajām institūcijām.

Konkursa dalībnieki ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu Darbu autori, proti, studenti un absolventi.

Konkursam var iesniegt zinātniski pētniecisko darbu, kas aizstāvēts latviešu vai angļu valodā periodā no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 15. septembrim.  Piemēram, tas var būt maģistra darbs, bakalaura darbs, diplomdarbs, studiju darbs, gada projekts vai cits līdzīga rakstura pētījums ar teorētisku, metodoloģisku vai lietišķu orientāciju kādā no studiju kursiem.

Lai pieteiktu darbu konkursam, konkursa dalībnieks aizpilda un iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) konkursa nolikuma pielikumā iekļauto anketu "Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2021. gada konkursa pieteikuma anketa”, pievienojot savu zinātniski pētniecisko darbu.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021. gada 17. septembrim, plkst. 17:00 kādā no šiem veidiem:

  • personīgi, Aģentūrā, Pērses ielā 2, Rīgā, LV–1442, darba laikā no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00
  • nosūtot pa pastu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Pērses ielā 2, Rīgā, LV–1442;
  • nosūtot elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz elektroniskā pasta adresi: renate.snore@liaa.gov.lv. Sūtot pieteikumu elektroniski, dalībnieks norāda, ka tas iesniegts "Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2021. gada konkursam".

Pieteiktie darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

  • Konkursa darba tēmas oriģinalitāte, pētāmā jautājuma, tajā skaitā problēmsituāciju, formulējums un pamatojums, atbilstība konkursa mērķim.
  • Pētāmā jautājuma aktualitāte un novitāte tūrisma nozarē.
  • Mērķa, pētāmā jautājuma, darba uzdevumu saskaņotība, informācijas avotu vispusīgums un plašums, datu interpretācija, autora patstāvīgais pētījums un spriedumi.
  • Rezultātu analīze, interpretācija, loģiski slēdzieni, secinājumi, priekšlikumu lietišķums, inovatīvas, jaunas un vērtīgas idejas, attīstības perspektīvas.
  • Darba vizuālais noformējums un izteiksmes līdzekļi.
  • Darba rezultātu praktiskā pielietojamība Aģentūras aktivitāšu īstenošanā atbilstoši Aģentūras darba plānā noteiktajiem darbības virzieniem.

Konkursa balvas tiek piešķirtas darba autoram un darba vadītājam. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji balvās iegūs dāvanu kartes atpūtai Latvijā, diplomu par godalgoto vietu konkursā un iespējas prezentēt konkursa darbu tūrisma nozares pasākumos.

Konkursa uzvarētājus noteiks Aģentūras izveidota komisija.

Renātes Šnores foto

Renāte Šnore

Vecākā eksperte - Tūrisma mārketinga nodaļa
renate.snore [at] liaa.gov.lv