Atbalsts uzņēmējiem
Ilustratīvs attēls

Jau pavisam drīz, aprīļa pirmajā pusē, sāksies pieteikumu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā atbalsta programmā jaunuzņēmumiem, kas ļaus saņemt atbalstu līdz pat 200 000 eiro apmērā augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 2 625 000 eiro.

“Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai ir nozīmīga loma valsts ekonomikas izaugsmes veicināšanā, kas būtiski sekmē inovāciju radīšanu, augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu izstrādi un investīciju piesaisti. Iepriekšējā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā, kas noslēdzās 2023. gada 31. oktobrī, LIAA atbalstu saņēma 37 jaunuzņēmumi vairāk nekā 2,6 miljonu eiro apmērā, kas ļāvis piesaistīt 160 augsti kvalificētus darba ņēmējus, visvairāk informācijas tehnoloģiju jomā,” uzsver LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

Jaunā atbalsta programma sniegs vērtīgu iespēju jaunuzņēmumiem piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus konkrētu pētniecisku aktivitāšu veikšanai, tehnoloģisku problēmu risināšanai, kā arī jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādei viedās specializācijas jomās.

Atbalstu līdz 45% no attiecināmajām izmaksām var saņemt tikai darbībām viedās specializācijas jeb RIS3 jomās, kas ietver:

  • biomedicīnu, medicīnas tehnoloģijas, farmāciju;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  • fotoniku, viedos materiālus, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • zināšanu ietilpīgo bioekonomiku;
  • viedo enerģētiku un mobilitāti.

Pieteikumus varēs iesniegt platformā biznesa attīstībai business.gov.lv. 

Jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļa ieviešanu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību. 2022.gadā sagatavotās Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģijas 2022.-2025. gadam mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu nozares ekonomisko attīstību, ārvalstu investīciju piesaisti jaunuzņēmumiem, kā arī spēcīgu un vienotu ekosistēmas attīstību.

Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 600 jaunuzņēmumu, visvairāk tieši medicīnas, finanšu un informācijas tehnoloģiju jomā. Pēc Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas sniegtās informācijas pēdējo 10 gadu laikā Latvijas jaunuzņēmumi investīcijās ir piesaistījuši 620 miljonu eiro. Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.lv” veidotajā "Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas atskatā" minēts, ka jaunuzņēmumos nodarbināti 3677 darbinieki ar vidējo algu 2500 eiro. Tāpat iezīmējas tendence, ka jaunuzņēmumiem grūtākā ir tieši pirmā piecgade, tāpēc valsts atbalsts un piesaistītās investīcijas ir īpaši nozīmīgas.

Augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei atbalstu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.