Pasākumi

Kā secināts starptautiskajā Precīzijas medicīnas tīklošanās forumā PMNET, Rīgā jau šobrīd tuvākajā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā tiek attīstītas jaunākās ārstniecības metodes. PMNET Forum mērķis ir panākt, lai tās pēc iespējas ātrāk nonāktu klīniskajā praksē un būtu pieejamākas gan bērnu, gan pieaugušo ārstniecībā. Latvija definē specializācijas virzienus, kopsolī globālām kompānijām un speciālistiem no vairāk nekā 50 valstīm, tostarp Lietuvu un Igauniju, reģionāla Eiropas precīzijas centra izveidei. Iecerēts, ka tādējādi Latvija iekļautos pasaules vadošo precīzijas medicīnas pakalpojumu sniegšanā un pētniecībā.

Precīzijas medicīnas tīklošanās forums ir viens no instrumentiem, lai apzinātu kompetences biomedicīnā un Latvijas zinātniskā kapacitāte rezultētos komercializējamos produktos vai sadarbības projektos, kas stiprina veselības aprūpi. Pasākuma ietvaros noslēgti sadarbības līgumi un gatavību turpināt attīstīt precīzijas medicīnu apliecināja Ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Veselības ministrs Hosams Abu Meri, Rīgas vicemēre Linda Ozola, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Inovāciju un tehnoloģiju departamenta direktors Ņikita Kazakevičs, kā arī globālo kompāniju pārstāvji Novartis, EUSA Pharma, Roche un Illumina.

Tīklošanās forumā piedalījās pasaules vadošie precīzijas medicīnas eksperti no ASV, tostarp no Hārvarda Universitātes, Izraēlas, Skandināvijas, Rietumeiropas un Baltijas valstīm. Apmeklētāju vidū bija veselības aprūpes sistēmas darbinieki un vadības pārstāvji no Latvijas  slimnīcām un reģioniem, kā arī no Lietuvas un Igaunijas un tuvākajām Ziemeļvalstīm. Foruma ietvaros vairākkārt izskanēja viedoklis par Latviju kā biomedīcīnas projektu attīstībai piemērotu vietu.

Kā investoru diskusijas laikā uzsvēra Evija Celma, Roche Services & Solutions Latvija vadītāja: "Savu ceturto biznesa pakalpojuma centru Roche Services & Solutions līdzās pārējiem centriem Ungārijā, Kostarikā un Malaizijā Roche nolēmis atvērt Rīgā, jo šeit ir sasniedzami ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un Ziemeļvalstu jaunie talanti. Rīgā ir daudz pieredzējušu profesionāļu nozarei ļoti nepieciešamās pozīcijās – finanšu speciālisti, biznesa procesu analītiķi, bet īpaša motivācija mums bija vietējo speciālistu valodu zināšanas un talantu pieejamība tādās salīdzinoši jaunās mārketinga jomas profesijās kā grafiskie dizaineri, kampaņu projektu vadītāji, sociālo mediju un mārketinga automatizācijas eksperti u. c. Mūsdienu darba tirgus un profesijas ļoti strauji mainās, tāpēc izglītībai ir jābūt visaptverošai – ir vajadzīgas gan tehniskas, gan radošumu veicinošas un sociālās prasmes attīstošas zināšanas. Tāpat milzīga loma ir sabiedrības atvērtībai un iekļaujošai videi, lai Rīgu par mājvietu izvēlētos talanti no tuvākām un tālākām valstīm, jo, pievienojoties Roche, darbinieki pievienojas globālam uzņēmumam, kas paver globālas iespējas."

Turpinot 2022. gada forumā uzsākto tēmu, šogad notika Ekonomikas ministrijas paneļdiskusija "Cilvēkresrursu nodrošinājums Latvijas veselības aprūpē", piedaloties vadības pārstāvjiem no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Tās ietvaros secināts, ka Latvijas universitātēm ir visi priekšnoteikumi, lai kopīgi izveidotu studiju programmas, kas kļūtu par vadošajām reģionā. Sīkāka informācija par mācību iespējām, paneļdiskusijas ierakstā sociālajā tīklā Facebook: PMNET - Precision Medicine Networking Forum.

Latvijas speciālistu zināšanas un ārstu kompetenci, kā arī iesaisti starptautiskos projektos foruma runātāji uzsvēra vairākkārt. Farmācijas uzņēmuma Novartis partneris, galvenais pētnieks Somijas akadēmijā un Helsinku Universitātē Simons Pfisterers: "Precīzijas medicīnas iespējas strauji attīstās, tāpēc jo īpaši svarīgi meklēt piemērotākos veidus, kā šo attīstību izmantot, lai efektīvi palīdzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Precīzijas pieeja onkoloģijā ir sastopama gana bieži, tomēr, ja runājam par kardioloģiju un sirds un asinsvadu veselību kopumā, tad šeit aina ir citādāka. Fakts, ka Latvijā par to sāk runāt, jau ir būtisks solis uz priekšu izpratnes veicināšanā un pieejas attīstībā. Piemēram, Helsinku Universitātes pētnieku izstrādātā tehnoloģija, ļauj iegūt datus, par to kā bioloģiskās variācijas ietekmē lipīdu līmeni pazeminošas terapija rezultātus. Tas, savukārt, ļauj ārstiem savlaicīgi noteikt pacientus, kam parastā terapija nebūs efektīva un jau agrīni uzsākt izmantot jaunas paaudzes innovatīvas zāles hiperholesterinēmijas ārstēšanai un sirds slimību prevencijai."

Lai šādi risinājumi tiktu radīti, Latvijā ir būtiski risināt starpdisciplinārus pētniecības izaicinājumus. PMNET pasākuma laikā tika parakstīts Vienošanās protokols par   pētniecības platformas "BioMedPharm" izveidošanu biomedicīnas virziena attīstībai Latvijā. Tajās pēkus apvienojušas sešas Latvijas vadošās biomedicīnas pētniecības organizācijas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Rīgas Stradiņa universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. 

"BioMedPharm" misija ir uzlabot terapijas pieejamību, tādējādi samazinot mirstības un saslimstības rādītājus, kā arī veicināt sabiedrības vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanu. Savā darbībā platformas dalībnieki koncentrēsies uz zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģiju izstrādi, zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļvielu atklāšanas un attīstības pētījumiem, kā arī uz jaunu biomarķieru identificēšanu un precīzijas medicīnas risinājumu ieviešanu. BioMedPharm mērķis ir ne tikai izstrādāt nozīmīgus ārstēšanas risinājumus pacientiem, bet arī atbalstīt Latvijas farmācijas nozari tās virzībā uz globālās konkurētspējas nostiprināšanu. Ir būtiski, ka "BioMedPharm" dos ieguldījumu arī jaunu zināšanu radīšanā, risinot fundamentālās pētniecības problēmas. 

Ekonomikas ministrijas paneļdiskusija "Viedā specializācija biomedicīnā," kuras laikā, piedaloties vadošajām pētnieciskajām organizācijām, tika definēti praktiski soļi turpmākai precīzijas medicīnas attīstīšanai. Secināts, ka primāri jāturpina darbs pie Biobanku likuma un Datu otrreizējās izmantošanas likuma, lai ļautu medicīnas datus izmantot pētniecībā, vienlaikus ievērojot datu drošības prasības. Svarīgi ir arī uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību juridisko ietvaru attiecībā uz valsts universitātēm, salāgojot to ar pētnieku interesēm un veicinot zinātnes komercializāciju. Diskusijā tika nolemts turpināt sadarbību lai izveidotu atvērtā tipa laboratorijas.

Latvijas zinātnisko kapacitāti stiprinās arī  sadarbība ar Karolinskas institūtu (Zviedrija) un Oslo Universitātes slimnīcu, ar ko, vienojoties par kopīgu darbu vairākām Latvijas organizācijām – Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram, piesaistot kā partnerus Bērnu slimnīcas fondu un Latvijas bērnu onkoloģijas fondu – tīklošanās foruma ietvaros tika noslēgts memorands par "Latvijas bērnu ļaundabīgo audzēju biobankas" ("Latvian Childhood Cancer Biobank") attīstīšanu.  Šāda biobankas pilnveidošana dos iespēju kvalitatīvai bioloģisko paraugu un datu vākšanai un uzglabāšanai, uzlabojot diagnostiku un ārstēšanu bērniem ar onkoloģiskām slimībām, kā arī paplašinās Latvijas zinātnieku pienesumu starptautiskos vēža pētījumos.

Forumu organizē Rīgas Stradiņa universitāte, Bērnu slimnīcas fonds, Latvijas bērnu onkoloģijas fonds, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,  Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un pacientu organizācijas – Latvijas Pacientu organizāciju tīkls, Latvijas Reto slimību alianse, Onko alianse, Alianse vīriešu veselībai u.c. sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universtitāti, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu. Forumu atbalsta Novartis, EUSA Pharma, Roche un Illumina.

Plašāka informācija par foruma programmu un runātājiem: www.pmnetforum.com, kā arī sekojot sociālajos tīklos Facebook: PMNET - Precision Medicine Networking Forum un LinkedIn: Precision Medicine Networking Forum, izmantojot mirkļbirkas #MissionLatvia #PMNETforum #PMNETforum2023 #PrecisionMedicineNetwork

Pasākuma norise tiek īstenota sadarbībā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001), īstenojot ERAF 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A".