Pasākumi Atbalsts uzņēmējiem

Oslo Inovāciju nedēļa (Oslo Innovation week) šogad norisinājās no 25. līdz 29. septembrim un tajā Latviju pārstāvēja 10 uzņēmumu delegācija. Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Norvēģijas tirdzniecības kameras Latvijā (NCCL), kā arī augstskolu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) pārstāvji.

Dalība pasākumā veicina Latvijas un Norvēģijas sadarbību dažādās inovāciju jomās, piemēram, zaļajās inovācijās, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT) un dzīves kvalitāti atbalstošās tehnoloģijās. Katru gadu Oslo Inovāciju nedēļa piesaista vairāk nekā 20 tūkstošus dalībnieku no visas pasaules. Pasākums kalpo kā tīklošanās platforma, kas ļauj Latvijas uzņēmumiem prezentēt savu inovatīvo ideju, veicināt tās atpazīstamību un iespējamo uzņēmuma sadarbību ar starptautiskiem partneriem. Pieredzē dalās vadošie nozaru uzņēmumi no visas pasaules, kā arī ir iespējams uzklausīt interesentu jautājumus un veidot kontaktus ar potenciālajiem investoriem, kā arī sadarbības partneriem inovāciju attīstībai. Vienlaikus Oslo Inovāciju nedēļa ir lieliska iniciatīva uzņēmumiem, kur sadarboties un satikties ar uzņēmumu izaugsmes speciālistiem, meklējot jaunus attīstības virzienus.

Šogad Oslo Inovācijas nedēļas ietvaros norisinājās 80 dažādi pasākumi, kuri bija piesātināti ar notikumiem – saistošas darbnīcas, izglītojoši semināri, dinamiskas tīklošanās sesijas un interesantas paneļu diskusijas. Tēmu loks bija tiešām plašs – dažādās konferencēs tika apspriesti proptech, deep tech, zinātniskās ietekmes, daudzveidības un klimata krīzes iniciatīvu jautājumi. Interaktīvās sesijās varēja gūt jaunas zināšanas par tekstilizstrādājumu aprites iespējām, globālās uzņēmējdarbības paplašināšanās iespējām, kā arī mērķtiecīga un efektīva uzņēmējdarbības domāšanas veida izkopšanu.

Oslo inovāciju nedēļā piedalījās 10 Latvijas uzņēmumi – SIA “Asya”, SIA “Vividly Urban Solutions”, SIA “EYEDOO”, SIA “Eventech”, SIA “Rukola”, SIA “Northmaps”, SIA “Fluffy Unlimited”, SIA “Murins Startups”, SIA “EPM Rīga”, un SIA “VITCAKE”. Piedaloties semināros, meistarklasēs un tīklošanās pasākumos, uzņēmēji ieguva noderīgas zināšanas un jaunus kontaktus.

LIAA kā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” pārstāvis, sadarbībā ar donorvalsts programmas partneri “Innovation Norway” organizēja tīklošanās pasākumu 27. septembrī. Šajā pasākumā pulcējās vairāk nekā 240 uzņēmēji, pētniecības institūti un investori no Norvēģijas, Latvijas, un Centrāleiropas un Rietumeiropas valstīm. Pasākumā divi Latvijas uzņēmumi –  SIA “Vividly Urban Solutions” un SIA “Fluffy Unlimited” sniedza prezentācijas par saviem risinājumiem potenciālajiem sadarbības partneriem un investoriem.

27. septembrī Latvijas delegācija viesojās Latvijas vēstniecībā Norvēģijā. Šīs vizītes laikā Latvijas uzņēmumiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības pārstāvjiem - Evitu Nedzvecku un Austri Keišu. Uzņēmumiem bija iespēja prezentēt savu uzņēmumu, pārrunāt iespējas, kā uzsākt darbību Norvēģijā vai, kā attīstīt sadarbību starp Latviju un Norvēģiju.

Savukārt 28. septembrī norisinājās Norvēģijas grantu programmas Sadarbības komitejas sēde, kurā piedalījās pārstāvji no LIAA, “Innovation Norway”, Ekonomikas un Finanšu ministrijas, kā arī Finanšu instrumenta biroja pārstāve. Šajā sēdē tika pārrunāti programmas sasniegtie rezultāti, programmas izaicinājumi un arī divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi, kuri tiek plānoti 2024.gadā.

Kā atzinusi Norvēģijas Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības vadītāja Evita Nedzvecka, Norvēģijas uzņēmumu lielākā interese par investīciju iespējām Latvijā ir tieši tehnoloģiju jomā. Pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir izteikta līdere starp Baltijas valstīm pēc piesaistīto jauno Norvēģijas investoru skaita un investīciju apjoma. Tāpēc Oslo Inovāciju nedēļa ir vērtīga iespēja Latvijas uzņēmumu un ideju prezentēšanai plašākā auditorijā, kā arī tīklošanās pasākumi var veicināt jaunas sadarbības un potenciālo investoru piesaisti.