Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), pārņemot Latvijas Institūta funkcijas, ir kļuvusi par vienu no EUNIC (European Union National Instituts for Culture) biedriem. EUNIC ir Eiropas Savienības valstu kultūras institūtu tīkls, kas iestājas par kultūras lomu starptautiskajās attiecībās. No nevalstiskajām kultūras organizācijām, EUNIC ir galvenais padomdevējs Eiropas Komisijai kultūrpolitikas jautājumos.

EUNIC, sadarbojoties ar partneriem, dalībniekiem piedāvā dažādas zināšanu apmaiņu programmas un atbalstus granta veidā. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās grantiem Northern Spaces for Creative Innovation.

Piedalīties aicināti kultūras un radošo industriju uzņēmēji ar ideju vai projektu, kas apvieno mākslu un/vai radošās nozares ar ekonomikas, vides, izglītības, medicīnas un citām nozarēm, veidojot starpnozaru sadarbības ekosistēmu. Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 15. februārim.

Papildus informācija: https://www.eunicglobal.eu/news/northern-spaces-for-creative-innovation-call-for-ideas-apply-by-15-february