Atbalsts uzņēmējiem
Publicitātes foto

Saskaņā ar ekonomikas ministra rīkojumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora amatā iecelts Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raivis Bremšmits, kurš šo amatu pildīs uz laiku līdz jaunā direktora atlases konkursa noslēgumam.

Kā viens no galvenajiem uzdevumiem R.Bremšmitam būs LIAA iekšējās reorganizācijas procesa vadība, kura mērķis ir padarīt efektīvāku iestādes darbu, uzsvaru liekot uz investīciju piesaistes un eksporta veicināšanas jautājumiem.

R.Bremšmits līdz šim ieņēma Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu tautsaimniecības jautājumos, kā arī uzkrājis nozīmīgu pieredzi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur departamenta direktora amatā bija atbildīgs par reģionālās politikas un reģionālo atbalsta pasākumu, t.sk. uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras pasākumu izstrādi, Latgales Speciālās ekonomiskās zonas regulējumu, nodokļu atbalsta instrumentu izstrādi un citiem jautājumiem. Kopš 2006. gada R. Bremšmits ieņēmis dažādu amatu pienākumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, bet 2024. gadā tika pārcelts darbā uz Ekonomikas ministriju.

Raivja Bremšmita foto

Raivis Bremšmits

Direktors
raivis.bremsmits [at] liaa.gov.lv