par noslēgto sadarbības memorandu starp LIAA un Azerbaidžānas Eksporta un investīciju attīstības aģentūru

Mainoties ģeopolitiskajai situācijai, Latvijai ir būtiski meklēt jaunus tirgus un nostiprināt divpusējās ekonomiskās attiecības ar tām valstīm, kurās mūsu uzņēmēji saskata attīstības potenciālu. Viena no šādām valstīm ir Azerbaidžāna.

Valsts prezidenta Egila Levita oficiālās vizītes laikā uz Azerbaidžānu no 8. līdz 10. martam tika parakstīts sadarbības memorands starp LIAA un Azerbaidžānas Eksporta un investīciju attīstības aģentūru par ilgtermiņa sadarbību eksporta un ieguldījumu veicināšanas jomā. Kā galvenie sadarbības virzieni iezīmēti, bioekonomika, digitalizācija un biomedicīna, īpašu uzsvaru liekot uz farmāciju. Tās ir nozares, kurās Azerbaidžānas puse ir gatava pārņemt Latvijas pieredzi. Latvija ir sasniegusi labu līmeni kopējā valsts pārvaldes digitalizācijas jomā. Tas ir ceļš, kuru vēlas iet arī Azerbaidžāna. Latvijas IT nozares uzņēmumiem šajā jomā ir uzkrāta nozīmīga pieredze un viņi ir gatavi piedāvāt savus risinājumus. Augsts sadarbības potenciāls ir arī jaunuzņēmumu jomā. Azerbaidžānas puse pauda gatavību iedrošināt savus uzņēmējus izmantot Latvijas piedāvātās jaunuzņēmumu vīzu programmas priekšrocības. Tāpat Azerbaidžānas puse izrādīja interesi par sadarbības attīstību kuģu būvniecības jomā, novērtējot mūsu ostu potenciālu, jo Kaspijas jūras iespējas ir ierobežotas. Plašas sadarbības iespējas paveras arī tranzīta un loģistikas jomā, virzot kravas pa dzelzceļu no Baku caur Turciju uz Eiropu. Savukārt avio kravu pārvadājumu jomā plānots attīstīt sadarbību ar lidostu “Rīga”, kura pēdējos gados būtiski kāpinājusi tieši kravu apgrozījumu.

Saskaņā ar statistikas datiem 2022. gadā Azerbaidžāna bija Latvijas 58. lielākais preču eksporta un 67. lielākais preču importa partneris. 2022. gadā Latvijas preču eksports uz Azerbaidžānu bija 23 miljoni eiro, kas ir par 21% vairāk nekā 2021. gadā, bet preču imports no Azerbaidžānas – 3,4 miljoni eiro. Svarīgākās Latvijas eksporta preces uz Azerbaidžānu ir dzīvnieki un lopkopības produkcija, pārtikas preces, ķīmijas produkti.