LIAA un inovāciju aģentūru Eiropas tīkls TAFTIE pārrunā sadarbības iespējas

27. martā Rīgā norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un vadošo nacionālo inovāciju aģentūru Eiropas tīkla TAFTIE divpusējā tikšanās, kuras laikā tika pārrunāti LIAA iestāšanās nosacījumi organizācijā. Šobrīd TAFTIE darbojas 34 organizācijas no 28 Eiropas valstīm, kuras ir izveidojušas sadarbības tīklu inovāciju programmu īstenošanu jomā. Tīkls piedāvā iespēju valsts organizācijām apgūt labāko praksi, analizējot un vērojot citu valstu pieredzi, kas veicina arī uzņēmēju un institūciju sadarbību Eiropas līmenī.

“Jebkuram uzņēmumam mūsdienās ir vitāli svarīgi ieviest inovācijas, uzlabojot jau esošos produktus vai pakalpojumus, vai radot kaut ko jaunu. Tā vairs nav ekskluzīva priekšrocība, ko izmanto neliels skaits uzņēmumu, bet gan nepieciešamība, kas noteiks to, vai uzņēmums būs spējīgs pastāvēt turpmāko 6-8 gadu laikā. Tieši tāpēc LIAA ir svarīgi iestāties TAFTIE, lai spētu sniegt saviem klientiem aizvien labākus un efektīvākus pakalpojumus, mācoties no labās prakses citās valstīs,” saka LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

LIAA jau šobrīd sniedz būtisku atbalstu inovāciju radīšanai, īstenojot tādas programmas kā, Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā, Inovāciju motivācijas programma, Biznesa inkubatori, Jaunuzņēmumu atbalsta programmas, Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi un atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai un citas programmas.

TAFTIE organizācijas mērķis ir vērsts uz starptautisku sadarbību stiprināšanu – būt par platformu dažādām apmācībām, zināšanu apmaiņai, ekspertu viedokļu pieejamībai, kā arī kopīgai pieredzes apmaiņai starp organizācijas biedriem, kas galvenokārt ir uz inovācijām vērstas organizācijas Eiropā. Šī organizācija ir kā vienots punkts kontaktu veidošanai, kas veicinātu jaunu potenciālo sadarbības partneru piesaisti dažādās nozarēs.

“TAFTIE biedri ir ļoti atsaucīgi un operatīvi reaģē uz jebkuru informācijas pieprasījumu no citiem kolēģiem – ja no rīta tiek izsūtīts jautājums, tad, ja ne tuvākās stundas laikā, tad līdz vakaram noteikti tiek saņemta noderīgākā informācija no kolēģiem citās valstīs – šajā organizācijā ir apvienojušies inovāciju entuziasti un dalībnieku loks ir iespaidīgs - vairāk nekā 8000 tehnoloģiju/inovāciju darbinieku, kas pārvalda kopējo ar inovācijām saistīto budžetu vairāk nekā 10 miljardu eiro apmērā,” vērtē TAFTIE pārstāvji.

Organizācija sniedz atbalstu saviem dalībniekiem saistībā ar inovāciju ekosistēmu pilnveidošanu, arī veicinot atbalsta efektivitāti un lietderību, lai Eiropā radītās inovatīvās idejas kļūst par reāliem, konkurētspējīgiem produktiem un pakalpojumiem. Kopumā TAFTIE darbs ir balstīts uz labvēlīgākas vides radīšanu pētniecībai un inovācijām. Latvijas dalība organizācijā uzņēmējiem pavērtu iespēju dalīties savā līdzšinējā pieredzē un uzklausīt inovatīvo ideju autorus – uzņēmējus un pētniekus, kā arī nozaru ekspertus no dažādām Eiropas valstīm.

Plašāka informācija par TAFTIE darbu un misiju pieejama organizācijas mājaslapā. Par inovāciju vidi un atbalsta iespējām Latvijā var uzzināt vairāk LIAA Inovāciju un tehnoloģiju departamentā. Kontakti: jautajumi@liaa.gov.lv.