Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju biznesa centra un Riga Business School (RTU Rīgas Biznesa skola) pirmsakcelerācijas programmā “Inovāciju akadēmija” apstiprināti 198 dalībnieki. Šī programma sniegs atbalstu pētniecībai, ideju attīstībai, prototipu izstrādei un Latvijas zinātnes sasniegumu pārvēršanai pelnošos uzņēmējdarbības projektos.

“Inovāciju akadēmijā” varēja pieteikties ikviens, kuram jau ir sava ideja, kā arī tie, kuri vēl ir tikai ceļā uz to. Programma sākās 4.novembrī un plānots, ka tā ilgs sešus mēnešus - apmācību noslēgumā no dalībniekiem tiek sagaidīts skaidri definēts produkta koncepts un prototips. Programma tiks realizēta trīs gadu garumā.

“Esam pat mazliet pārsteigti par tik lielu atsaucību. Izskatot “Inovāciju akadēmijai” iesniegtos pieteikumus, veidojās pārliecība, ka dodamies pareizajā virzienā! Prieks redzēt, ka līdzīgās proporcijās ir pārstāvēti gan dāmas, gan kungi. Tehnoloģiju biznesa centram ir jākļūst par pirmo atbalsta punktu cilvēkiem ar vēlmi un kompetenci būvēt jaunus produktus, īstenot sapni par uzņēmējdarbību un radīt pievienoto vērtību sabiedrībai. Tieši tādi, kompetenti, motivēti un radoši indivīdi ir pieteikušies “Inovāciju akadēmijas” atbalstam,” atklāj Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs Ņikita Kazakevičs.

Tehnoloģiju biznesa centrs ir izveidots ar LIAA atbalstu, apvienojot spēkus ar Latvijas augstskolām – Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. To finansē Norvēģijas finanšu instruments, sniedzot atbalstu divu miljonu eiro apmērā. Centrs ir iekļauts LIAA Biznesa inkubatoru struktūrā, un tā mērķis ir sniegt atbalstu jaunajiem potenciālajiem uzņēmējiem, lai veicinātu inovatīvu biznesa ideju attīstību. Savukārt, Riga Business School, esot Rīgas Tehniskās universitātes sastāvā, ir šīs programmas izstrādātājs un virzītājs.

“Inovāciju Akadēmija” tās dalībniekiem sniegs iespēju regulāri un sistemātiski attīstīt savas idejas, iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un atrast komandas biedrus šo ideju realizēšanai. Programmā piedalīsies pieredzējuši mentori, kuri ar savu pieredzi sniegs atbalstu komandu ideju dzīvotspējas testēšanā un dalīsies ar savām zināšanām, tā palīdzot dalībniekiem izvērtēt savu ideju komerciālo potenciālu,” saka programmas direktors un Riga Business Scool rezidējošais uzņēmējs Viesturs Sosārs.

Otra Tehnoloģiju biznesa centra atbalsta programma uzņēmējdarbības attīstībai, sadarbībā ar partneriem - LU, RTU un RSU, tiks izsludināta 2022. gada sākumā, ar mērķi veicināt jaunu produktu prototipēšanu un attīstību.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs Ņikita Kazakevičs
Riga Business School rezidējošais uzņēmējs Viesturs Sosārs