Pasākumi
Mini MBA apmācības 2022

No 3. līdz 17. februārim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina uzņēmējus pieteikt darbiniekus apmācībām Mini MBA Inovāciju vadības un Digitālās transformācijas programmās. Apmācības tiks aizvadītas no marta beigām līdz jūnijam un saskaņā ar programmas nosacījumiem darbiniekiem apmācību laikā tiks segtas mācību, atalgojuma un mentoringa izmaksas.

“Viens no veidiem kā varam celt Latvijas uzņēmumu produktivitāti ir darbinieku apmācības, īpašu uzsvaru liekot uz tādām jomām kā inovācijas un digitalizācija. Šobrīd pēc produktivitātes rādītājiem uz vienu darbinieku ES mēs apsteidzam tikai Rumāniju un Bulgāriju, tādēļ šajā jomā mums ir daudz izaicinājumu. Apmācības jaunajā programmā uzņēmējiem būs pieejamas trīs virzienos Mini MBA, tādās projektu vadības metodēs kā Agile, Prince un Scrum Master, kā arī īpašs kurss uzņēmējdarbības vadībā. Kā pirmo izsludinām Mini MBA apmācību programmas, kuras sniegs padziļinātu izpratni kā strādāt ar inovāciju ieviešanu un kļūt efektīvākiem, digitalizējot vadības vai ražošanas procesus uzņēmumā,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Kopumā apmācībām un labās prakses pieredzes pārņemšanai ar mērķi celt Latvijā strādājošo uzņēmumu efektivitātes rādītājus, šajā programmā ir ieplānots finansējums 5 miljonu eiro apmērā.

Apmācības Mini MBA programmās no marta beigām līdz jūnijam īstenos Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola un to mērķis būs sniegtu praktiskas zināšanas, lai celtu uzņēmumu konkurētspēju un produktivitāti. Katrā no apmācību programmām tiks uzņemti 20 cilvēki saskaņā ar atlases kritērijiem. Mazajiem un vidējiem komersantiem, kuri apmācībām pieteiks līdz trīs darbiniekiem atbalsta intensitāte būs 100%, bet par katru nākamo darbinieku 85%. Savukārt lielajiem uzņēmumiem atbalsta intensitāte būs 85% apmērā.

Apmācībām var pieteikties Latvijā reģistrētu komersantu darbinieki – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, dibinātāji, inovāciju un attīstības procesu vadītāji, ievērojot šādus nosacījumus:

  • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
  • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
  • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
  • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā.

Ņemot vērā katra komersanta individuālās vajadzības, no projekta līdzekļiem būs iespējams segt šādas izmaksas:

  • mācību maksa;
  • nodarbināto atalgojums mācību laikā;
  • ar mācībām saistītās konsultāciju un mentoringa izmaksas;
  • mācību materiālu izmaksas;

Pieteikumus apmācībām var iesniegt, aizpildot pieteikuma veidlapu valsts vienotajā platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv, vai arī parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz LIAA e-pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.