AAE apvienotā komiteja

Šodien, 1. martā, tika  aizvadīta 2. Latvijas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) apvienotās komitejas sēde, kurā starp abām valstīm tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbību tādās jomās kā investīciju piesaiste, tirdzniecība, loģistika, inovāciju un tehnoloģiju attīstība, kā arī pārtikas aprite. Latvijas pusi Apvienotās komitejas sēdē pārstāvēja Ekonomikas, Satiksmes un Ārlietu ministrijas, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvji, bet no AAE puses komitejas sēdē piedalījās AAE Ārējās tirdzniecības ministrs Thani Bin Ahmeds Al Zeyoudi ar pavadošo delegāciju.

Latvijas delegācijas vadītājs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vietnieks Raimonds Lapiņš: “Mēs esam spēruši platu soli pretim ciešākai sadarbībai ar AAE. Pasaules izstāde EXPO 2020 Dubaijā ir bijusi lieliska platforma, lai Latvijas uzņēmēji iepazītu šo reģionu. Interesi par sadarbību ar Līča reģiona valstīm izrādījuši jau ap 200 Latvijas uzņēmēju, kuri pārstāv dažādas nozares, tostarp tādas viedās specializācijas jomās kā biomedicīna un kosmosa industrija. Latvijas uzņēmējiem izstāde EXPO 2020 Dubaijā līdz šim ir bijusi vēsturiski veiksmīgākā, tas kalpojis kā stimuls divpusējo ekonomisko attiecību stiprināšanai arī starpvalstu līmenī”.

Sadarbība starp Latviju un AAE tiks turpināta eksportā, investīciju piesaistes un inovāciju jomā. AAE puse sarunās demonstrēja interesi par kopīgu inovāciju attīstību, viedās enerģētikas projektiem, kā arī īpaša investīciju fonda izveidi. Tuvāko mēnešu laikā plānots izveidot sadarbības platformu jaunuzņēmumiem biznesa ideju attīstībai tādās jomās kā viedā mobilitāte, aprites ekonomika, zaļās inovācijas un biomedicīna. Platforma tiks veidota ar mērķi sniegt atbalstu jaunuzņēmumiem, kuri piedāvās risinājumus Latvijas valsts tēla stratēģijā definētās “Misija Jūra 2030” izaicinājumiem saistībā ar tīra ūdens pieejamību. Šis jautājums ir vienlīdz svarīgs gan Latvijai, gan AAE. Līča reģiona valstīs dinamiski attīstās ostu infrastruktūra un loģistikas pakalpojumi. AAE puse ir gatava investēt jaunu tehnoloģiju ieviešanā ostu infrastruktūrā. Savukārt Latvija šajā ziņā var piedāvāt virkni risinājumu.

“AAE tāpat kā Latvija šobrīd atrodas ekonomikas transformācijas posmā un ir ļoti ieinteresēti tehnoloģiski ietilpīgu un plaši mērogojamu biznesa ideju attīstībā. “Misija Jūra 2030” ir lieliska iniciatīva, uz kuras bāzes varam veidot sadarbību ar AAE jaunā līmenī. Prognozējam, ka jaunu atbalsta instrumentu izveide sadarbībai ar AAE varētu paplašināt Latvijas uzņēmumu iespējas piesaistīt investīcijas no Līča reģiona valstīm, kā arī sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībai,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Plānots, ka jaunās atbalsta platformas ieviešana notiks četros posmos. Vispirms ideju hakatonā tiks atlasīti labāko komandu piedāvājumi saistībā ar mobilitāti, tehnoloģijām, jūru, ostu vai citādi ar zilo jeb ūdens ekonomiku saistītu jomu. Tam sekos pirmsinkubācijas periods ar apmācībām, biznesa idejas testēšanu, biznesa plāna attīstību un prototipa izveidi. Trešajā posmā jeb inkubācijas periodā plānots veikt produkta izmēģināšanu un uzņēmējdarbības paplašināšanu, bet ceturtajā posmā tiks veikta starptautiskā tirgus izpēte un potenciālo partneru piesaiste.

Praktiskie soļi jaunās sadarbības platformas izveidē tiks sperti pēc programmas nosacījumu izstrādes Latvijā un AAE.

Latvijas sadarbība ar AAE inovāciju attīstības jomā būs viena no pirmajām Latvijas valsts tēla “Misijas Jūra 2030” aktivitātēm, risinot globāla līmeņa izaicinājumus. Paralēli turpinās darbs arī pie Baltijas jūras digitālā dvīņa izveides, lai paplašinātu uzņēmumu un valsts pārvaldes iespējas modelēt dažādu scenāriju attīstību Baltijas jūrai pieguļošajās valstīs.

Valsts vizītē AAE no 26. februāra līdz 2. martam piedalās arī 14 Latvijas uzņēmēju un zinātnisko institūciju pārstāvji, kuri vizītes laikā veidoja divpusējos kontaktus, viesojoties Dubaijas ostā, Sārdžas (Sharjah)  Tehnoloģiju un inovāciju parkā, apmeklēja pasaules izstādi EXPO 2020 kā arī tikās ar AAE uzņēmējiem Dubaijā un Abu Dabī.

Galerija