31.augustā noslēgusies pieteikšanās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmā zaļo inovāciju un IKT produktu izstrādei. Kopumā saņemti 36 projektu pieteikumi, bet atbalstu līdz 130 tūkstošiem eiro varēs saņemt aptuveni puse no iesniegtajiem projektiem.

“Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta programmu vēlamies motivēt uzņēmējus jau tagad domāt par to kā pārkārtot savus ikdienas procesus, lai ieviestu zaļās inovācijas un digitālos risinājumus. Ilgtspēja šobrīd ir viens no centrālajiem jautājumiem, ar kuru pavisam tuvā nākotnē saskarsies ikviens uzņēmums. Ilgstpēju kā uzņēmuma vērtību novērtēs gan klienti gan finansētāji gan sadarbības partneri,” uzsver LIAA direktors Kapars Rožkalns.

Norvēģijas grantu shēmas kopējais finansējums ir 1,7 miljoni eiro, un uzņēmējiem ir iespējas saņemt atbalstu vienam projektam no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro. Kopumā saņemti 36 pieteikumi, kuru pieprasītais atbalsta apjoms divas reizes pārsniedz pieejamos 1,7 miljonus eiro. 14 projekti ir iesniegti zaļo inovāciju jomā, kamēr informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ir 18 projektu pieteikumi. Četru projektu pieteikumi attiecināmi uz abām jomām. Programmā uzņēmēji saņems atbalstu jaunā produkta izstrādei, testēšanai, sertificēšanai, kā arī izstrādātā produkta intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, kas ļaus komersantiem justies drošāk par saviem izgudrojumiem un to aizsardzību.

“Pozitīvi vērtējams, ka vairāk kā puse no iesniegtajiem projektu pieteikumiem ir partnerībā ar Norvēģijas pārstāvjiem. Norvēģijas partneri palīdzēs Latvijas komersantiem jaunu produktu izstrādē, daloties ar savām zināšanām un kompetenci. Ļoti pozitīvi vērtējams, ka vairākos projektos ir paredzēta Latvijas komersanta sadarbība gan ar nacionālajām, gan arī ar Norvēģijas zinātniskajām institūcijām, tādējādi veicinot starptautisku sadarbību jaunu un inovatīvu produktu izstrādē. Šīs partnerības ir ļoti nozīmīgas gan jauno produktu prototipu izstrādes fāzē, gan arī paver plašākas iespējas turpmākai sadarbībai pēc projektu īstenošanas,” uzsver LIAA Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta direktors Jānis Ločmelis.

Projektu izskatīšana un vērtēšana norisināsies līdz 2021.gada nogalei, un 2022.gada sākumā tiks noslēgti līgumi ar līdzfinansējuma saņēmējiem projektu īstenošanai. Norvēģijas grantu programma veicina divpusējo sadarbību un partnerību veidošanos starp Latviju un Norvēģiju, kas projektos ļauj piesaistīt gan starptautiski atzītus speciālistus zinātnes nozarēs, gan potenciālos sadarbības partnerus un investorus.

Vairāk informācijas par Norvēģijas grantu programmu pieejams vienotās tīmekļvietnes www.norwaygrants.lv sadaļā “Bizness un inovācijas”.

Kopējais Norvēģijas grantu piešķīrums programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums ir 2 205 882 eiro.