Pēdējās desmitgadēs tūrisma nozarei ir bijusi nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā. Pirms pandēmijas tūrisma nozares īpatsvars Latvijas ekonomikā sasniedza vēsturiski augstāko atzīmi 4% no IKP. Lai atskatītos uz Latvijas tūrisma nozares attīstību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Biznesa augstskolu “Turība” ir sagatavojusi īpašu grāmatu “Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem. Vēsture, attīstība un  perspektīva”. Šodien Biznesa augstskolā “Turība” notika grāmatas prezentācija.

Grāmata plašākam interesentu lokam elektroniskā formātā bez maksas ir pieejama Biznesa augstskolas "Turība" un  LIAA mājaslapās.

“Zīmīgi, ka šāda grāmata tapusi tieši pandēmijas laikā, kad jaunu saturu guvis savulaik populārais aicinājums “Apceļo savu dzimto zemi”. Pandēmijas laikā ir būtiski pieaugusi vietējā tūrisma aktivitāte un tas ir labs pamats tam, lai nozare pēc iespēja ātrāk varētu atgriezties ikdienas apritē, kad Latvijā lielākā skaitā atgriezīsies arī ārvalstu viesi. Šajos sarežģītajos apstākļos tūrisma nozare ir apliecinājusi, ka ar pozitīvu skatu raugās nākotnē. To mēs redzam gan pēc jaunajiem tūrisma objektiem gan citām aktivitātēm,” grāmatas atklāšanā uzsvēra LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

“Grāmata ir Latvijā pirmais tik apjomīgais izdevums, kurā apkopoti tūrisma nozares attīstības būtiskākie notikumi. Līdz šim informācija bija ļoti fragmentāra, bet par vairākiem laika periodiem tā nebija apkopota vispār. Šobrīd, pateicoties autoru komandas ieguldītajam darbam, ir tapis vērtīgs materiāls, kurš būs saistošs gan nozarē strādājošajiem, gan jaunajai paaudzei, kas apgūst tūrisma zinības, gan jebkuram interesentam,” grāmatas izdošanu atzinīgi vērtē LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava.

Grāmata tapusi ar LIAA atbalstu, kopīgi apvienojot vairāku autoru – gan mācībspēku, gan tūrisma nozares profesionāļu rakstītās nodaļas. Autoru komandā strādāja – Aira Andriksone, Kristīne Bērziņa, Artis Gustovskis, Dace Kaufmane, Andris Klepers, Līga Kondrāte, Ēriks Lingebērziņš, Agita Līviņa, Ilze Medne, Maija Rozīte, Juris Smaļinskis, Normunds Smaļinskis, Aija van der Steina un Daina Vinklere. Drukātā versija grāmatai kalpos kā prezentācijas materiāls un tā tiks nodota arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumam. Grāmatas saturā iekļautas nodaļas par Latvijas tūrisma nozares veidošanās pirmssākumiem, kas meklējami 20.gadsimta sākumā un attīstību līdz pat mūsdienām. “Grāmatas autori un intervētās personas ir daļa no Latvijas tūrisma vēstures, – viņi ir bijuši aculiecinieki dažādām norisēm un procesiem, kas ietekmēja lēmumu pieņemšanu,” vēstīts grāmatas ievadvārdos.

Grāmata dod ieskatu tūrisma nozares pirmssākumos, skaidrojot dažādās ceļotāju motivācijas laikā, kad sāka iezīmēties arī dažādi ceļošanas mērķi un veidi – sākot no cilšu valdnieku ceļiem dažādās zemēs un jaunu tirdzniecības ceļu apgūšanas. Tūrisma nozares pētnieki regulāri cenšas izprast cilvēka motivāciju doties ceļā – grāmata iepazīstinās lasītāju ar dažādajām ceļošanas iespējām un veidiem cauri gadsimtiem, nonākot līdz Latvijas tūrisma nozares attīstībai šodienas kontekstā. Grāmatā atklājas fakti par četriem Latvijas tūrisma nozares vēstures periodiem. Katrā no tiem apkopotas tendences, kuras raksturīgas konkrētajam laika posmam, kā arī politiskajai vai ekonomiskajai situācijai globālā mērogā. Tiek sniegts plašs ieskats par pieciem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un tūrisma nozares klātbūtni to vēsturiskajā attīstībā. Autori veidojuši grāmatas nodaļas, raugoties arī nākotnes perspektīvā, minot dažādus mērķus un izaicinājumus Latvijas tūrisma nozares turpmākajā attīstībā – sadzīvot ar “jauno normālo”, apgūt jaunas iespējas un turpināt virzīties uz priekšu.

Projekta vadītāja Daiga Rugāja atklāj, ka “grāmata ir iecerēta kā populārzinātnisks izdevums plašam lasītāju lokam. Tās nodaļas iepazīstinās ar tūrisma vēstures nozīmīgākajiem krustpunktiem; raksturos tūrisma organizācijas, pārvaldību, starptautisko sadarbību; atspoguļos tūristu plūsmu dinamiku un ģeogrāfiju; demonstrēs tūrisma pakalpojumu daudzveidību, iezīmēs nākotnes mērķus un izaicinājumus.”

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa pauž pārliecību, ka “Latvijas tūrisma jomā strādā augstas klases profesionāļi”. Viņa akcentē arī tūrisma studiju programmu nozīmi – gan augstākajā izglītībā, gan profesionālās vidējās izglītības programmās apgūstamajām specialitātēm. “Visas programmas ir veidotas tā, lai tiešām tiktu apgūtas tās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darbam nozarē,” saka A.Doniņa.

Zināms, ka Covid-19 vīrusa radītie ierobežojumi tiešā veidā ietekmēja tūrisma nozari. Dekāne atzīst, ka daļa tūrisma nozares speciālistu nonāca pie lēmuma sākt darbu citās jomās. “Krīze, neapšaubāmi, ietekmēja profesionāļu esamību nozarē - diemžēl nozarē strādājošie, apstājoties tūrismam, nomainīja savu darbības sfēru, jo, pateicoties savai kompetencei, bija ļoti pieprasīti arī citās nozarēs. Šobrīd, strauji pieaugot pieprasījumam pēc tūrisma nozares pakalpojumiem, nozare izjūt darbaspēka, īpaši kvalificēta, nepietiekamību,” skaidro A.Doniņa.

Nākotnes kontekstā dekāne raugās cerīgi un atzīst, ka izaicinājumi jau vēsturiski ir ietekmējuši tūrisma nozari, taču pēc krīzes atkal seko jaunas iespējas: “Tūrisms ir un vienmēr būs, tādēļ arī vienmēr būs nepieciešamība pēc savas jomas profesionāļiem. Vēsture rāda, ka tūrisma nozare ir tā, kas dažādu globālu izaicinājumu dēļ visātrāk un vairāk cieš, bet arī visātrāk "atkopjas", jo cilvēki vienmēr gribēs ceļot, baudīt un sapņot!”

Grāmata tika pabeigta un publicēta pasaules lielākās krīzes – Covid-19 pandēmijas laikā, tāpēc iemūžinātas arī šī tik dramatiskā tūrisma gada liecības, rīcības un fakti. Uzsvērta jauno prasību loma, un atziņa, ka Latvija spēs ne tikai pielāgoties jaunajiem procesiem, bet arī tos ietekmēs. Mēs esam gatavi ieviest zaļās domāšanas principus, būt digitāli un inovatīvi jaunu produktu veidošanā,” stāsta viena no grāmatas autorēm – profesore, Biznesa augstskolas “Turība” Tūrisma un viesmīlības katedras vadītāja Maija Rozīte.

Grāmatas veidotāji pauž pārliecību, ka paveiktais darbs kalpos kā informācijas apkopojums par Latvijas tūrisma nozari vēsturiskā perspektīvā. Grāmata elektroniskā veidā būs pieejama ikvienam interesantam un tā būs noderīgs materiāls gan nozares profesionāļiem un pētniekiem, gan tūrisma entuziastiem un ceļotājiem

Ilustratīvie materiāli šeit

TŪRISMS LATVIJĀ CAURI GADSIMTIEM
LIAA Komunikācijas un informācijas departaments

Tālrunis: +371 29725674

E-pasts: prese@liaa.gov.lv