Pasākumi
5G Techritory 2023 LIAA

Šodien un rīt Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums "5G Techritory" klātienē Rīgā un tiešsaistē apvienos tehnoloģiju entuziastus no visas pasaules. Foruma prioritātes zināšanu nodošana, efektīva sadarbība un tehnoloģiska izaugsme nacionālā un Eiropas līmenī - tiks risinātas dažādos koprades pasākumos un diskusijās, ko klātienē vēros ap 700 dalībnieku, bet tiešsaistē vairāk kā 1000 dalībnieku no visas pasaules, tostarp, tādām valstīm kā Kenija, Japāna, Ēģipte, Singapūra un citām.

Starp foruma dalībniekiem būs Nokia vadītājs Eiropā Ralfs Verners (Rolf Werner), OECD Digitālās ekonomikas politikas nodaļas vadītāja Odrija Plonka (Audrey Plonk), Weaver Labs vadītāja Marija Lema (Maria Lema) un Seizo Onoe (Seizo Onoe) - Starptautiskās telekomunikāciju savienības Telekomunikāciju standartizācijas biroja direktors, kā arī Latvijas Republikas Ministru prezidente Evika Siliņa, satiksmes ministrs Kaspars Briškens, aizsardzības ministrs Andris Sprūds, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa un citi, savukārt attālināti piedalīsies Ukrainas vicepremjers un digitalizācijas ministrs Mihailo Fjodorovs (Mykhailo Fedorov),

Šī gada foruma virstēma ir 5G DARBĪBĀ (5G IN ACTION) un akcenti tiks likti uz digitālo tehnoloģiju perspektīvām, apskatot tādas tēmas kā 5G mobilās sakaru tehnoloģijas izmantošana aizsardzības un militārajā jomā, metaversa attīstība un tā tehnoloģiju izmantošana rūpniecībā, veselības aprūpē un citās sabiedrībai nozīmīgās jomās, Latvijas pienesums mikročipu attīstībā un nākotnes tehnoloģijas – 6G – potenciāls, kā arī mākslīgā intelekta ietekme uz darba tirgu.

“Forums “5G Techritory” iezīmē tehnoloģiju pasaules attīstības tendences un caur konkrētiem piemēriem demonstrē, kā ar tehnoloģiju palīdzību varam risināt šobrīd aktuālās problēmas. Šis forums sešu gadu laikā ir ļāvis Latvijā pulcēt daudzus spožus prātus un radīt priekšnoteikumus attīstībai tādos virzienos kā metaverss, mikročipi un ūdeņraža tehnoloģijas. Tās ir jomas, kurās Latvijai ir augsts zinātniskais potenciāls, plašas iespējas piesaistīt investīcijas un veidot jaunus uzņēmējdarbības klāsterus,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.   

Īpaši nozīmīgs ir foruma ietvaros organizētais pasākums sadarbības potenciāla attīstībai un partnerības veidošanai starp Latviju un Ukrainu valsts digitalizācijas attīstības jomā. Pirmo reizi tiks atvērta jauna lappuse Latvijas sadarbībai ar Ukrainu un turpmākam Ukrainas atbalsta nodrošinājumam, kas balstīsies uz Latvijas sasniegumiem un izcilību telekomunikāciju jomā. Šī būs jauna veida palīdzība Ukrainai atjaunot savu valsti. Foruma laikā Ukrainas vicepremjers un digitalizācijas ministrs Mihailo Fedorovs parakstīs memorandu minētajā jomā ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu.

"Ukrainai vitāli nepieciešama inovāciju ieviešana, lai saglabātu izturību un tiktu līdzi pasaules tempam. Īpaši tas attiecas uz 5G ieviešanu. Parakstot memorandu ar Latvijas Satiksmes ministriju par digitālo savienojamību, kopīgi strādāsim pie platjoslas infrastruktūras atjaunošanas, atbalstot Ukrainas mobilo sakaru operatorus un paātrinot 5G ieviešanu Ukrainā. Lieliski, ka mums ir Latvijas zināšanas par ES nosacījumiem un pieredze novatoriskā publiskā 5G tīkla jomā”, saka Ukrainas vicepremjers un digitalizācijas ministrs Mihailo Fjodorovs.

Savukārt koprades pasākumā “Sagaidot kvantu ēru” (Embracing the quantum era) kvantu tehnoloģiju eksperti, zinātnieki, IKT nozares pārstāvji un politikas veidotāji parakstīs saprašanās memorandu par kvantu tehnoloģiju attīstību Latvijā, lai veicinātu diskusiju par kvantu tehnoloģiju ietekmi uz dažādām tautsaimniecības nozarēm, tostarp, par drošības un tehnoloģiskās attīstības izaicinājumiem.

“Foruma sešu gadu pastāvēšanas laikā notikušas patiesi lielas lietas sakaru nozarē. Ievērojami attīstījusies digitālā infrastruktūra, uzsākta elektronikas ražošanai nepieciešamo mikročipu iniciatīva, dzimusi metapilsētas viedā partnerība, izveidots ūdeņraža tehnoloģiju attīstības konsorcijs, savukārt šogad stāvam pie šūpuļa kvantu tehnoloģiju attīstības iniciatīvai. Šīs iniciatīvas ir nozīmīgas Latvijas ekonomikas attīstības prioritātes. Tās ir pienesums mums visiem. Ir patiess gandarījums redzēt, ka šīs iniciatīvas turpina dzīvot un nes rezultātus,” informē Jānis Bārda, VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) valdes priekšsēdētājs.

Nozīmīgs būs arī foruma ietvaros plānotais koprades pasākums “Eiropas metaversa vīzija - vai Eiropa var kļūt par līderi metaversa jomā?”, kura laikā politikas veidotāji, industrijas pārstāvji, kā arī akadēmiskā sektora dalībnieki apspriedīs Eiropas redzējumu par nākotnes metaversa standartiem, noslēdzot pasākumā paveikto ar konceptuālu partneru skatījumu par Eiropas metaversa vīziju.

Tāpat forumā plānota vienošanās par Baltijas OPEN RAN (Open Radio Access Network) tehnoloģiju ekselences centra izveidi Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī gaidāma augsta līmeņa Moldovas amatpersonu delegācija, kas forumā piedalīsies pirmo reizi, lai diskutētu par Moldovas iesaistes iespējām “5G Techritory” ekosistēmā.

“5G Techritory” foruma saturam bez maksas sekot līdzi varēs interneta platformā, foruma darba valoda ir angļu. Lai piedalītos nepieciešama iepriekšēja reģistrācija - https://www.mittoevents.com/5g-techritory-2023/welcome-to-5g-techritory-2023 Reģistrācija mediju pārstāvjiem pieejama šeit: https://www.5gtechritory.com/media/  

Par 5G Techritory

5G Techritory ir Eiropas vadošais 5G ekosistēmas forums, kas šogad notiks sesto gadu un to organizē VAS Elektroniskie sakari sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Starptautisko telekomunikāciju apvienību (ITU). Foruma stratēģiskais partneris ir Latvijas Mobilais Telefons un to atbalsta Ziemeļvalstu ministru padome un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Pasākums saņēmis trīs starptautiskus apbalvojumus - divas "Amber Event Award" balvas ("GrandPrix" un labākais 2020. gada tiešsaistes pasākums) un prestižo "Virtual Events Institute Virtual & Hybrid Conference" apbalvojumu.

Plašākai informācijai:
Sabiedrisko attiecību konsultante
Dagnija Dižbite-Svarinska
Tālrunis: 29295837
E-pasts: dagnijadizbite@gmail.com