Sāksies pieteikšanās otrajai pirmsakcelerācijas programmai “Inovāciju Akadēmija”

No 7. līdz 30. septembrim ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja pieteikties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pirmsakselerācijas programmai “Inovāciju Akadēmija”, lai iegūtu mūsdienīgas zināšanas par inovācijām un to pielietojumu uzņēmējdarbībā. Šī būs otrā “Inovāciju Akadēmijas” sezona – pirmajā tika saņemti vairāk 160 interesentu pieteikumi, kuri savu ideju tālākai attīstīšanai izveidoja 27 komandas. Pietiekšanās dalībai “Inovāciju Akadēmijā” var elektroniski valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv.

Jaunajā sezonā “Inovāciju Akadēmija” uzņems līdz pat 250 dalībniekus. Viens no programmas uzdevumiem ir iedrošināt jaunos profesionāļus, kā arī piesaistīt zinātniekus savu uzņēmumu veidošanai un realizēt globāli konkurētspējīgus biznesa projektus, kuri nākotnē varētu kļūt par Latvijas ekonomikas dzinējspēku.

"”Inovāciju Akadēmija” sniedz iespēju pārliecināties par savas idejas kvalitāti un augsti novērtētu ekspertu vadībā meklēt atbildes uz jautājumiem vai konkrētā biznesa ideja risina kādu nozīmīgu problēmu un kāds ir tās attīstības potenciāls. Ar inovācijām mēs mainām pasauli un radām augstāku pievienoto vērtību, kas ir priekšnoteikums straujākai tautsaimniecības izaugsmei. To, vai panāksim Baltijas kaimiņus un ES vidējos rādītājus, lielā mērā izšķirs tas, cik radoši spēsim būt komercializējamu inovāciju ieviešanā,” tā LIAA direkotrs Kaspars Rožkalns.

“Inovāciju Akadēmijas” mērķis ir atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī palīdzēt izveidot komandas, kas šos projektus realizētu. Programma paredz ideju agrīnu testēšanu, tajā skaitā izstrādājot un pārbaudot prototipus. Pēc programmas absolvēšanas projekti varēs piesaistīt investīcijas un atrast partnerus, lai uzsāktu komercializēšanu.

“Lai veicinātu inovatīvu un potenciāli globālu uzņēmumu rašanos, ir nepieciešams apzināt šādu uzņēmumu iespējamos izveidotājus un palīdzēt viņiem mērķtiecīgi nonākt līdz investīcijām gataviem projektiem, agrīni pārbaudot komerciālo ideju dzīvotspēju. Dalībai “Inovāciju Akadēmijas” programmā gatava un skaidra ideja nav galvenais dalības priekšnosacījums, bet gan vēlme pie tādas nonākt. Īpaši aicinām pieteikties jaunos profesionāļus no dažādām nozarēm, jaunos zinātniekus, kā arī sabiedriskajā un nevalstiskajā sektorā strādājošos,” aicina programmas autors un vadītājs Viesturs Sosārs, Riga Business School rezidējošais uzņēmējs.

Elvija Vanaga, Fat Cat Leaves idejas autore: “Inovāciju Akadēmija man ne tikai ir devusi iespēju atrast savus komandas biedrus, gūt jaunus domubiedrus un iepazīties ar nozares speciālistiem, bet arī gūt zināšanas un dziļāku izpratni par idejas attīstības soļiem un nākotnes mērķiem. Šī apmācību programma ir vērtīga jebkuram dalībniekam ar pašmotivāciju un ideju, jo kopā ar “Inovāciju Akadēmijas” komandu un mentoriem ir iespējams izvērtēt nākamos soļus un darbības idejas realizēšanā”.

Juris Venčels, TRAFOLO veidotājs: “Ja nav pieredzes biznesā, būtu jāsāk ar “Inovāciju Akadēmiju” vai līdzīgu programmu. Mūsu komanda tika izveidota apmācību laikā, un ar mentoru palīdzību tikām līdz investīciju piedāvājumam. Tas ir bijis noderīgi.”

Dace Minikoviča, MYLOME zīmola veidotāja: “Savu ideju par lubrikanta izstrādi es attīstīju “Inovāciju Akadēmijā”. Iespējams, ka bez dalības tajā, mana ideja būtu tikai un vienīgi galvā! Bet šobrīd ir rezultāts -  tirgum gatavs pirmais lubrikants Baltijas valstīs. Būšana starp cilvēkiem, kas attīsta idejas, saskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, dalās savā pieredzē un risinājumos – ir milzīgs atbalsts idejas tapšanā un sniedz lielu pievienoto vērtību. Mana izpratne ir būtiski mainījusies par daudzām lietām, pateicoties mentoringa sesijām, apmācībām un jautājumiem, kuriem ir jāatbild, veicot produkta izstrādi, pozicionēšanu, pasniegšanu un prezentēšanu. Esmu gandarīta, kam man ir bijusi iespēja būt “Inovāciju Akadēmijas” dalībniekam.”

“Viens no Latvijas vērtīgākajiem resursiem ir talantīgi jaunie eksperti, kuri spēj piedāvāt daudz radošu risinājumu, tostarp tehnoloģiju attīstības jomā. “Inovāciju Akadēmijas” uzdevums ir apvienot šos cilvēkus komandās un motivēt strādāt pie ideju attīstības, lai komercializētu savas idejas. No iepriekšējā posma redzam, ka komandās strādā cilvēki ar dažādām kompetencēm, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai ideju attīstībai, jo tikai apvienojot tehniskās ar biznesa zināšanām varam sasniegt vēlamo rezultātu,” uzsver LIAA Tehnoloģiju biznesa centra vadītājs Andrejs Berdņikovs.

“Inovāciju Akadēmija” pirmā uzsaukuma absolventi ir izstrādājuši jaunus produktus un risinājumus tādās nozarēs kā zaļās tehnoloģijas, audio tehnoloģijas, dzīvības zinātnes un veselības tehnoloģijas, izglītības, reklāmas, finanšu tehnoloģijas un robotika.  

Uzsākot darbu komandās, to virzīt uz priekšu palīdzēs starptautiski pieredzējuši biznesa attīstības un produktu izstrādes mentori, jaunuzņēmumu dibinātāji un vadītāji, kā arī lektori. Programmas noslēgumā komandām būs iespēja demonstrēt savus risinājumus dažādu nozaru profesionāļu, lielo uzņēmumu un investoru kopienai.

Pietiekšanās dalībai “Inovāciju Akadēmijā” no 7. līdz 30. septembrim notiek elektroniski valsts platformā www.business.gov.lv.

Plašāka informācija par programmu pieejama https://www.inovacijuakademija.lv/ vai https://www.liaa.gov.lv/lv/inovaciju-akademija

“Inovāciju Akadēmija” organizē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju biznesa centru Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!