Pasākumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra aicina piedalīties Norvēģijas grantu programmas "Bizness un inovācijas" tiešsaistes semināros par projektu iesniegšanu atklātajā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”. Ar šo instrumentu iespējams piesaistīt 200 līdz 600 tūkstošus eiro viena projekta realizācijai, bet atbalsta intensitāte var sasniegt 55 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām.

“Zaļo inovāciju programma sniedz iespējas ieviest jaunas tehnoloģijas un digitalizēt ražošanas procesu. Tas ir veids, kā ar ārējā finansējuma piesaisti padarīt efektīvāku ražošanu un celt savu konkurētspēju eksporta tirgos. Mēs redzam, ka arvien vairāk valstīs tiek paaugstinātas vides standartu prasības un investīcijas atbilstošās tehnoloģijās kļūst par ieejas biļeti konkrēto valstu eksporta tirgū,” norāda LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Divos semināros 12. un 13. maijā būs iespējams detalizētāk iepazīties ar atbalsta programmas nosacījumiem.

12. maijā tiks sniegta vispārīgā informācija par atklāto konkursu, par tā mērķiem, atbalstāmajām nozarēm un attiecināmo izmaksu nosacījumiem, kā arī par dažādiem specifiskākiem jautājumiem. Savukārt 13. maijā seminārā “Projektu iesniegumu vērtēšanas aspekti” tiks apskatīti jautājumi saistībā ar projektu vērtēšanas procesu un kritērijiem, kā tiks atlasīti atbalstāmie projekti.

Pieteikšanās bezmaksas tiešsaistes semināriem atvērta līdz 11. maijam.

Datums 12.–13. maijs, 2021
Laiks14.00–15.30
Atrašanās vietaTiešsaiste, "Zoom" platforma

Informatīvie semināri programmas "Bizness un Inovācijas" atklāta konkursa ietvaros

Aicinām piedalīties Norvēģijas grantu programmas "Bizness un inovācijas" ievadsemināru ciklā atklāta konkursa ietvaros. Pasākumā ir…

Norvēģijas grantu programmas atklātais konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” tika izsludināts 14. aprīlī un projektus varēs iesniegt līdz 30. jūnijam.

Atbalsts tiks sniegts divās jomās:

  1. zaļajās inovācijās
  2. informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT).

Šīs jomas ietver videi draudzīgāku un energoefektīvu materiālu un produktu radīšanu, viedo mobilitāti, tīru transportēšanu, ūdens resursu vadību, automatizācijas, robotu un sensoru risinājumus, jaunās paaudzes mobilo sakaru tehnoloģijas un mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī citus augstas pievienotās vērtības produktus un tehnoloģijas.

Konkursā tiks atbalstīta jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde, kā arī darbības, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrēti komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu ieviest ražošanā jaunus produktus.

Kopējais pieejamais finansējums ir 8 495 389 eiro, no kuriem 5 847 694,50 eiro ir atvēlēti zaļo inovāciju jomas projektiem, savukārt 2 647 694,50 eiro ir atvēlēti IKT jomas projektiem. Šis finansējums ļaus atbalstīt vismaz 15 jaunu ražotņu izveidi vai modernizāciju, padarot ražošanas procesus automatizētākus un videi draudzīgākus, vienlaikus radot arī vismaz 50 jaunu darba vietu un veicinot atbalstīto uzņēmumu apgrozījuma un eksporta rādītāju pieaugumu.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte sīkajiem un mazajiem komersantiem ir 55% no attiecināmajām izmaksām, savukārt vidējie komersanti varēs pretendēt uz atbalstu 45% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Konkursā iesniegtos projektus plānots izvērtēt četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar līdzfinansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu īstenošanu šī gada beigās.

Informācija par Norvēģijas grantu atklātā konkursa nolikumu atrodama tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv programmas “Bizness un Inovācijas” sadaļā “Projektu konkursi”.

Papildu informāciju par uzņēmēju atbalsta programmu iespējams iegūt arī pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 67039499 vai e-pastā: jautajumi@liaa.gov.lv

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Komunikācijas un informācijas departamenta direktora vietnieks
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv