2021. gada septembrī LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs (TBC) uzsāk savu darbību Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3. TBC svarīgākie uzdevumi ir īstenot inovatīvas uzņēmējdarbības apmācību programmu biznesa ideju attīstītājiem, veicināt inovatīvu produktu prototipu izstrādi un nodrošināt to līdzfinansējumu, kā arī nodrošināt mūsdienu prasībām un kopstrādes koncepcijai atbilstošu vidi partneraugstskolās.

2021. gada septembrī darbu uzsāk LIAA Tehnoloģiju biznesa centrs (TBC). TBC piedāvās biznesa ideju attīstītājiem apgūt uzņēmējdarbības prasmes un zināšanas 6 mēnešu apmācību programmā, kā arī atsevišķā uzsaukumā izstrādāt minimālā dzīvotspējīga produkta prototipu ar 100% Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu.

LIAA Tehnoloģiju biznesa centru vada Ņikita Kazakevičs. No 2016. gada septembra Ņikita Kazakevičs bija LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītājs. Viņa vadībā 83 uzņēmumiem sniegts atbalsts inkubācijas programmā, 265 biznesa ideju autoriem sniegts atbalsts pirmsinkubācijas programmā un pavisam ir piešķirts finanšu atbalsts 2,2 milj. EUR apmērā. Pirms tam no 2015. līdz 2016. gadam Ņikita Kazakevičs bija Zviedru IT uzņēmuma Nova Global pārstāvis Latvijā, un no 2013. līdz 2015. gadam dibināja un vadīja HealthTech jaunuzņēmumu LifeSync Dānijā.

TBC mērķis ir atbalstīt un attīstīt biznesa ideju attīstītāju uzņēmējdarbības prasmes, zināšanas un domāšanu Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos ar augstu tehnoloģisko intensitāti. TBC kopā ar tā partneriem Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) sniegs padziļinātas zināšanas par inovatīvas uzņēmējdarbības izveidi un attīstību bezmaksas apmācību un pirmsakselerācijas programmā un 100% apmērā finansēs prototipu izstādi.

Līdz 2024. gada 30. aprīlim TBC piesaistīs vismaz 98 biznesa ideju attīstītājus apmācībām un sniegs atbalstu vismaz 30 prototipu izstrādei. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 000 000 EUR apmērā ar 100% atbalsta intensitāti. TBC vadīs komanda ar plānotām 5,3 PLE darba vietām, tas ir iekļauts LIAA Biznesa inkubatoru departamenta struktūrvienībā.

TBC partneris RTU Rīgas Biznesa skola īstenos 6 mēnešu apmācību un pirmsakselerācijas programmu par inovatīvu produktu vai pakalpojumu izveidi, tehnoloģiju intensīvu uzņēmumu izveidi un attīstību. Apmācību metodoloģijā būs izmantotas pasaules labākās prakses uzņēmējdarbības apmācību sniegšanā. Apmācībām aicināti pieteikties studējošie, jaunie zinātnieki un speciālisti ar inovatīvām biznesa idejām un uzņēmējspējām, kā arī agrīnu jaunuzņēmumu pārstāvji, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā. Līdz 2024. gada 30. aprīlim pieteikšanās apmācību cikliem būs atvērta vairākkārt. Apmācības ir 100% Norvēģijas finanšu instrumenta finansētas.

TBC ar sadarbības partneru LU, RTU, RSU starpniecību sniegs prototipēšanas atbalstu pēc interesentu pieprasījuma. Prototipēšana tiks organizēta vairākos uzsaukumos ar noteiktu maksimālo pieteikumu skaitu un atbalsta summu, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku ideju atlasi. Prototipa izstrāde ir 100% Norvēģijas finanšu instrumenta finansēta. Prototipu izstrādes atbalstam ar 100% Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu aicināti pieteikties inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē.

TBC komanda īstenos dažādus seminārus, ideju darbnīcas, tīklošanās seminārus jaunu biznesa ideju attīstītāju piesaistei, inovatīvas uzņēmējdarbības izveides un attīstības veicināšanai, starptautiskas pieredzes pārnesei un TBC mērķrādītāju sasniegšanai.

Kopā ar TBC partneriem LU, RTU RBS un RSU, pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām tiks organizēti hakatoni jaunu inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu ideju atlasei, komandu izveidei, mērķauditorijas piesaistei apmācību un pirmsakselerācijas programmai, kā arī inovatīvu ideju izveides un attīstības veicināšanai.

No 2021. gada septembra līdz 2022. gada 30. jūnijam TBC un projekta īstenošanas vieta atradīsies  LU Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, Rīgā kopstrādes telpā vairāk nekā 80 kvadrātmetru platībā. No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. maijam tas atradīsies RTU telpās Ķīpsalas ielā 6, Rīgā. Un no 2023. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. aprīlim RSU telpās Vīlipa ielā 12, Rīgā.

TBC mērķauditorija ir studējošie, jaunie speciālisti ar inovatīvām biznesa idejām un uzņēmējspējām, kā arī inovatīvi un tehnoloģiski intensīvi mazie un vidējie uzņēmumi, kam nepieciešams atbalsts produktu vai tehnoloģiju prototipu izstrādē un attīstībā. Biznesa ideju attīstītāju sagaidāmie ieguvumi ir uzņēmumu konkurētspējas pieaugums un jaunu inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu uzņēmumu izveide un attīstība.

Latvijā darbojas Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu programma, kas ir pieejama Latvijas projektu iesniegumu iesniedzējiem. Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” projekts “Tehnoloģiju biznesa centrs” samazinās ekonomiskās un sociālās nevienādības Eiropas Ekonomiskajā zonā un stiprinās divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalstīm.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!