Pasākumi

Lai nodrošinātu plašākas jauno uzņēmumu attīstības iespējas reģionos, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) paplašinās savu biznesa inkubatoru tīklu, atverot jaunas atbalsta vienības Alūksnē, Smiltenē un Tukumā.

“Viens no reģiona attīstību veicinošiem faktoriem neapšaubāmi ir sekmīga uzņēmējdarbības vide. Līdz šim ieviestais modelis ar Biznesa inkubatoru tīklu ir nesis jūtamus rezultātus –  valsts ieguldījums šajā programmā ir bijis mazāks nekā saņemtais ieguvumus no uzņēmumiem nodokļu veidā, eksporta darījumi ir mērāmi virs simts miljoniem eiro, jaunas darba vietas vairākos tūkstošos.  Ekonomikas ministrijā radām risinājumu LIAA Biznesa inkubatoru darbības turpināšanai, un jau šonedēļ papildināsim esošo tīklu ar jaunām atbalsta vienībām. Tā būs vide, kur saņemt atspērienu uzņēmējdarbībai un grūdienu izaugsmei tieši reģionu uzņēmējiem,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

2021. gada nogalē LIAA Biznesa inkubatoru programmai tika piešķirti papildu finanšu līdzekļi vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā, kas ļauj nodrošināt pilnvērtīgu reģionālo biznesa inkubatoru darbību līdz programmas beigām 2023. gadā. Par šiem līdzekļiem tiks nodrošināta arī trīs jaunu inkubatoru atbalsta vienību izveide, tādējādi paplašinot pirmsinkubācijas atbalstu reģionos. Pēc paplašināšanās LIAA biznesa inkubatoru tīkls aptvers 12 biznesa inkubatorus un deviņas atbalsta vienības.

LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora atbalsta vienības Tukumā atklāšana notiks 27. janvārī plkst. 11.00, kur piedalīsies arī Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Atklāšanas pasākums notiks Talsu ielā 4. Šajā pašā laikā tiks atklāta arī Valmieras biznesa inkubatora atbalsta vienība Smiltenē, Dārza ielā 3, savukārt LIAA Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienība Alūksnē, Brūža ielā 7, tiks atklāta 28. janvārī plkst. 14.00. Atklāšanas pasākumi norisināsies zaļajā režīmā atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.

Jaunajās atbalsta vienībās galvenais uzsvars tiks likts uz pirmsinkubācijas programmu. Tā ir sešus mēnešus ilga bezmaksas programma biznesa ideju autoriem, kuras laikā produkts vai pakalpojums tiek pielāgots atbilstoši tirgus pieprasījumam un tiek apstiprināta biznesa modeļa dzīvotspēja, kā arī aprēķināti nepieciešamie resursi un iespējas tos iegūt. Savukārt inkubācijas programma paredzēta jau strādājošiem uzņēmumiem, lai tie ātrāk sasniegtu savus mērķus. Jaunie uzņēmēji strādā pie sava uzņēmuma attīstības, padziļinot savas zināšanas par zīmolvedību, efektīvākajiem pārdošanas rīkiem un eksporta uzsākšanu. Tāpat uzņēmējiem šeit ir iespēja saņemt līdzfinansējumu tehnoloģiju un dizaina izstrādei, mārketingam, juridiskiem pakalpojumiem, telpu īrei, iekārtu un izejmateriālu iegādei, kā arī apmainīties ar pieredzes stāstiem ar pārējo kopienu.

“Pirmsinkubācija ir pirmais nopietnais solis, lai apzinātos savas biznesa idejas dzīvotspēju. Mūsu pieredze liecina, ka daļa uzņēmēju šajā periodā maina savu ideju, apzinoties, ka ar sākotnējo ieceri nebūs iespējams sasniegt vēlamos mērķus. Piedaloties šajā programmā, uzņēmēji iegūst ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī jaunus kontaktus un pieredzi, tostarp no uzņēmumiem, kuri atrodas jau inkubācijas procesā un ir uzsākuši savu preču vai pakalpojumu eksportu,” uzsver LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Danuta Pīlapa.

Ar jaunajām Biznesa inkubatora atbalsta vienībām uzņēmējiem pastāvīgi būs iespēja pilsētā vai novadā konsultēties ar inkubatora pārstāvi par atbalsta programmām un pieteikšanās kārtību. Tāpat Biznesa inkubatora atbalsta vienība koordinēs inkubatora komandas konsultācijas, inkubatora mentoru tīkla vai ekspertu piesaisti, kā arī īstenos informatīvos pasākumus par inkubatora sniegto atbalstu.

Līdz šim LIAA biznesa inkubatoros 847 jaunie uzņēmēji radījuši apgrozījumu vairāk nekā 170 miljonu eiro apmērā – no tiem 47% tieši eksportā –, izveidojuši 1 957 jaunas darba vietas, nodokļos samaksājuši teju 23 miljonus eiro, bet ārējā finansējumā piesaistījuši 28 miljonus eiro.

LIAA Biznesa inkubatori: Liepājas biznesa inkubators, Ventspils biznesa inkubators, Kuldīgas biznesa inkubators, Jūrmalas biznesa inkubators, Radošo industriju biznesa inkubators Rīgā, Jelgavas biznesa inkubators, Ogres biznesa inkubators, Valmieras biznesa inkubators, Siguldas biznesa inkubators, Madonas biznesa inkubators, Rēzeknes biznesa inkubators un Daugavpils biznesa inkubators.

Biznesa inkubatoru atbalsta vienības: Cēsīs, Jēkabpilī, Bauskā, Saldū, Gulbenē, Talsos, Alūksnē, Smiltenē un Tukumā.

Jaunu dalībnieku uzņemšana biznesa inkubatoros norisināsies no 2022. gada 21. februāra līdz 21. martam. Plašāka informācija par gaidāmo uzņemšanu būs pieejama no 8. februāra.

Jauno LIAA biznesa inkubatoru atbalsta vienību kontaktinformācija:

Tukumā, Kurzemes iela 9, T. 62401097, e-pasts: jurmala@liaa.gov.lv, ilze.ventina@liaa.gov.lv Kontaktpersonas: Ilze Ventiņa vai Rihards Zariņš.

Alūksnē, Brūža iela 7, T. 26364580, e-pasts: madona@liaa.gov.lv Kontaktpersona Līga Zvirgzdiņa.

Smiltene, Dārza iela 3, T. 62401098 vai 28886051  e-pasts: zelda.zagarina@liaa.gov.lv Kontaktpersona: Zelda Žagariņa.

 

ES fondu vizuālo elementu ansamblis

LIAA Biznesa inkubatori ir izveidoti ERAF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.