Par Eiropas Kodolpētniecības centra (CERN) asociēto dalībvalsti Latvija kļuva tikai 2. augustā, tomēr jau šobrīd uzņēmējiem un zinātnisko institūciju pārstāvjiem ir plašas iespējas izmantot CERN piedāvātās iespējas.

Lai valstis spētu labāk orientēties CERN vajadzībās un aktuālajos konkursos, katrai valstij ir izvirzīts savs uzņēmējdarbības koordinators. Latvijai tā būs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāve Lauma Muižniece. Viņas pienākums būs nodrošināt Latvijas uzņēmumus ar informāciju par CERN iepirkumiem, kā arī sniegt atbalstu uzņēmumiem, lai tie varētu startēt CERN iepirkumos ar saviem piedāvājumiem. CERN Latvijas grupa, kurā līdzdarbojas arī L.Muižniece, ir apkopojusi tos virzienu, kuros Latvijas zinātniekiem un industrijai varētu piedāvāt sadarbības iespējas ar pasaulē ietekmīgo zinātnes spēlētāju.

Jauna studiju programma

Viens no svarīgākajiem notikumiem, par kuru informēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra direktors Kārlis Dreimanis, ir jaunās RTU un Latvijas Universitātes (LU) kopīgi veidotās doktorantūras studiju programmas «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» licences saņemšana.  «Šī programma ir ļoti svarīga jauno zinātnieku apmācībā, lai Latvijai ilgtermiņā veidotos jēgpilna sadarbība ar CERN,» jaunās programmas nozīmi ieskicēja Latvijas pārstāvis CERN Toms Torims.  Jaunā programma veidota ciešā sadarbībā ar CERN zinātniekiem, un iecerēts, ka jau drīzumā tajā studijas varētu uzsākt vairāki doktoranti, studiju laikā tiks piedāvāta iespēja zinātniskos pētījumus veikt klātienē CERN.

Latvija piedalās CERN padomē

Kopš Latvija pievienojās CERN asociētās dalībvalsts statusā, jau ir norisinājusies CERN padomes sēde, kurā pirmoreiz bija iespēja piedalīties Latvijas pārstāvjiem. Kā CERN Latvijas grupas sanāksmē ziņoja T. Torims, sēde notika 24. septembrī, un tās laikā tika ievēlēts jauns CERN padomes priekšsēdētājs – profesors no Izraēlas Eliezer Rabinovici, kurš darbu sāks 2022. gada 1. janvārī. Padomes sēdes laikā Latvija saņēma apsveikumus par operatīvo iestāšanās procesu, kā arī par Latvijas darbu zinātnē ir ieinteresējušies kolēģi no Šveices, ar kuriem, iespējams, nākotnē varēs veidot sadarbību. Ir notikusi arī CERN Zinātnes politikas komitejas sēde, kurā piedalījās K. Dreimanis. CERN Latvijas grupas sanāksmē viņš ziņoja, ka CERN zinātnes stratēģija nemainās, un Latvijai ir jādomā, kā sekmīgāk CERN zinātnes projektos iesaistīt Latvijas zinātniekus. 

Iespējas Latvijas uzņēmējiem

Savukārt L. Muižniece ir piedalījusies CERN uzņēmējdarbības koordinatoru (Industrial liaison officers) forumā un sākusi apzināt iespējas, kā Latvijas uzņēmēji varētu startēt CERN iepirkumos ar saviem piedāvājumiem. CERN Latvijas grupas sanāksmē viņa ziņoja, ka CERN, piemēram, interesē industrijas piedāvājums optisko šķiedru jomā. Tāpat CERN ir iecerētas industrijas dienas, kurās valstīm, kuras nesen iestājušās CERN, būs iespēja sevi prezentēt, parādot uzņēmumu piedāvājumu.  

Valsts pētījumu programma

CERN Latvijas grupas sanāksmē tika sniegts ieskats arī Valsts pētījumu programmas «Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» īstenošanā, jo 23. septembrī notika šīs programmas stratēģiskā padome, kurā piedalās gan CERN zinātnieki, gan vietējie eksperti, sniedzot savu skatījumu par programmas īstenošanas gaitu. 

LU profesors Mārcis Auziņš ziņoja, ka ir plānota šīs programmas attīstība arī turpmāk. Kopumā stratēģiskās padomes novērtējums programmai ir ļoti augsts, un tiek uzteikta zinātnieku komanda, kas tik īsā – aptuveni gada – laikā ir sasniegusi labus rezultātus.

Sadarbība zinātnē

CERN Latvijas grupas sanāksmē tika ziņots arī par zinātnieku un studentu aktivitātēm sadarbībā ar CERN. LU zinātnieks Kalvis Kravalis informēja par projekta «ISOLDE LIEBE» aktivitātēm, kuru laikā paredzēta ciešāka sadarbība un diskusijas ar CERN zinātniekiem.  Savukārt students Kristaps Paļskis, kurš veic pētījumus medicīnas inženierijā, CERN vasaras skolā pētījis jaunas iespējas staru terapijā. 

Vairāk par sadarbības iespējām ar CERN uzņēmējdarbības jomā var uzzināt, sazinoties ar Laumu Muižnieci – lauma.muizniece@liaa.gov.lv, bet plašāku ieskatu CERN darbībā var uzzināt RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju centra mājaslapā vai arī rakstot hep@rtu.lv.