Informatīvi izdevumi

Katalogā iespējams iepazīties ar uzņēmēju stāstiem par to, kā LIAA atbalsts palīdzēja tiem īstenot un attīstīt savu ideju. Apskatot katalogu, iespējams uzzināt par LIAA sniegtajiem pakalpojumiem un cita veida atbalsta rīkiem, lai veicinātu ideju rašanos, attīstību un eksportu.