Atbalsts uzņēmējiem

Ministru kabineta š.g. 12. septembra sēdē apstiprināta vēl viena Atveseļošanas fonda atbalsta programma uzņēmējiem uzņēmumu darbinieku digitālo prasmju attīstībai, kuras mērķis būs pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās, robotizācijas un automatizācijas prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos. 

Apmācības digitālo prasmju pilnveidei uzņēmumu darbiniekiem būs pieejamas caur Eiropas digitālās inovācijas centriem vai konkursa kārtībā atlasītām biedrībām jeb nozares asociācijām. Biedrības nodrošinās pamata prasmju apmācību kursus komersantu darbiniekiem tiešsaistē, klātienē un hibrīdformātā, savukārt EDIC komersantu darbiniekiem nodrošinās specializēto jomu apmācību kursus. Prognozējams, ka apmācību komersantu darbinieki varēs uzsākt no 2024.gada sākumu. 

Lai saņemtu atbalstu komersantu darbinieku prasmju pilnveidei, komersantam būs nepieciešams pie Eiropas digitālās inovācijas centriem iziet Digitālo brieduma testu un saņemt Digitālās attīstības ceļa karti, kurā būs jābūt sniegtām rekomendācijām darbinieku prasmju uzlabošanai.  

Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 20 miljoni eiro. Plānots, ka programmas ietvaros atbalstu darbinieku digitālo prasmju pilnveidei saņems vismaz 3000 neunikālie komersanti. 

Detalizēti ar MK noteikumu projektu “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kā informēts iepriekš, uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā izstrādās piecas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Š.g. 22. februārī tika atklātas pirmās trīs atbalsta programmas:

  1. “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai. Eiropas Digitālās inovācijas centri sniegs atbalstu, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju, iepazīstinātu ar digitālās transformācijas iespējām komercdarbībā un digitālas un inovatīvas publiskās pārvaldes veicināšanai.
  2. “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”, kuras ievaros komersantiem būs pieejams Altum atbalsts aizdevuma ar kapitāla atlaidi veidā komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;
  3. “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kuras ietvaros komersantiem būs pieejams LIAA atbalsts granta veidā jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā.

Šogad uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanai vēl plānots valdībā apstiprināt atbalsta programmu jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā, kuras mērķis būs sniegt grantus jaunu digitālu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, lai palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.