Jaunumi

No 4. līdz 14. decembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) saņēmusi 170 iesniegums par atbalsta sniegšanu viesnīcu darbības nodrošināšanā. Kopējā rezervētā summa šajā valsts atbalsta programmā šobrīd ir 2 933 591,68 eiro, bet atbalsts apstiprināts jau 36 uzņēmumiem par 552 166,50 eiro.

Lielākā pieprasītā atbalsta summa ir 217 420 eiro, bet mazākā 473,57 eiro. Tūrisma uzņēmumu atbalsta programmas 2. kārtā pieejamais finansējums ir 4 794 464,92 un iesniegumus LIAA uzņēmēji var iesniegt vēl līdz 2020. gada 18. decembrim.

Uz atbalstu šajā programmā var pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījums vienā mēnesī laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājies par 30%. Tāpat atbalsta kvalificējas arī uzņēmumi, kuru 2020. gada marta vai aprīļa apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājies par 30%.

Atbalsta programma paredz, ka viesnīcas varēs saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanā 4 eiro apmērā par kvadrātmetru un līdzekļus drīkstēs izlietot komunālo pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, operacionālo izmaksu atbalstam kvalificēsies tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši ar NACE kodu: 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.

Jāuzsver, ka uz atbalstu operacionālo izmaksu segšanai var pieteikties arī tās viesnīcas, kuras jau saņēma atbalstu darbinieku atalgojumam pirmajā pieteikšanās kārtā, tomēr jārēķinās, ka joprojām spēkā ir maksimālais atbalsta apjoms. Vienam iesniedzējām (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem) atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 000 eiro, summējot atbalstu darbinieku atalgojumam un operacionālo izmaksu segšanai.

Atbalstam darbinieku atalgojumam 30% apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām varēs pieteikties arī tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbalstam nepieteicās vai nekvalificējās sākotnēji.

Tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbilst MK noteikumos “Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai” uzskaitītajiem NACE kodiem varēs pieteikties arī uz atbalstu darbinieku atalgojuma segšanai, ja šādu iespēju nav izmantojuši programmas 1. kārtā līdz 30. septembrim.  Programmas pirmajā kārtā atbalsts tika sniegts 826 tūrisma nozares uzņēmumiem 14 565 535,08 eiro apmērā.

Atbalstam uzņēmumi var pieteikties līdz 18. decembrim, iesniedzot LIAA pieteikumu, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pasts@liaa.gov.lv vai bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Detalizētāka informācija par pieteikšanos atbalsta programmai pieejama šeit: https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-turisma-uznemumiem-krizes-seku-parvaresanai

Pēc iesnieguma saņemšanas LIAA izvērtēs tajā norādīto informāciju, aptuveni mēneša laikā pieņems lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu darba dienu laikā izmaksās atbalstu uz uzņēmuma norādīto kontu. Sarakstu ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbalstu, LIAA publicēs savā tīmekļvietnē un nosūtīs Valsts ieņēmumu dienestam.

Papildus informāciju par šo programmu var iegūt pa LIAA uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505, rakstot uz e-pastu jautajumi@liaa.gov.lv. LIAA veiks arī kontroles pasākumus, lai uzraudzītu finansējuma izlietojumu. Ja saņemtais operacionālo izmaksu atbalsts netiks izlietots operacionālo izmaksu segšanai vai atbalsts darbinieku algām netiks izlietots darbinieku algām līdz 2021. gada 30. jūnijam, tad līdz 2021. gada 15. jūlijam tas pilnībā vai daļēji būs jāatmaksā.

Jāņa Kovaļevska foto

Jānis Kovaļevskis

Sabiedrisko attiecību speciālists
janis.kovalevskis [at] liaa.gov.lv