Noslēgtie līgumi un īstenotās apmācības darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" darbībā "sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu augsta līmeņa apmācības, ņemot vērā komersantu vajadzības".

Eiropas Reģionālas attīstības fonda vizuālo elementu ansamblis

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai